ЗВЕРНЕННЯ до Міністра внутрішніх справ України щодо порушення розумних строків надання адміністративної послуги «Довідки про відсутність (наявність) судимості»


 Шановний Арсене Борисовичу!

Щоденно тисячі громадян звертаються до підрозділів МВС України з метою отримати «Довідка про відсутність (наявність) судимості».

Сучасні засоби комунікації дозволяють її отримати за 5 максимум 15 хвилин. Проте, на практиці вона надається в місячний строк. Це породжує справедливі нарікання громадян та множить корупційних посередників, які в залежності від суми винагороди від 300 до 1500 грн. (за даними мережі Інтернет) видають такі довідки від 1 до 10 днів.

Така невиправдана тривалість є неприпустимою та знижує авторитет виконавчої гілки влади.

З огляду на проведення в Україні адміністративної реформи, оптимізацію системи надання адміністративних послуг, перехід до сервісного характеру діяльності органів виконавчої влади, звертаємось до Вас із проханням внести відповідні зміни до інформаційної картки надання вказаної адміністративної послуги, забезпечивши видачу зазначеної довідки в день звернення особи, або в строк, що не перевищує одну добу.

Директор Науково-дослідного Інституту публічного права, професор  
Валентин Галунько