РІШЕННЯ учасників науково-практичної конференції «Актуальні проблеми будівництва кар’єри молодим вченими та підприємцями» (Київ, 16 листопада 2015 р.)

РІШЕННЯ
учасників науково-практичної конференції «Актуальні проблеми будівництва кар’єри молодим вченими та підприємцями»
(Київ, 16 листопада 2015 р.)

   У конференції прийняли участь науковці Науково-дослідного Інституту публічного права, Академії наук вищої освіти України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, інших наукових установ та вищих навчальних закладів (7 докторів наук, 11 кандидатів наук, 7 аспірантів 28 студентів) та 5 підприємців.

   Учасники конференції стурбовані не задовільним фінансування наукових досліджень молодих вчених, так як основним джерелом залишається самофінансування за рахунок коштів батьків та власних заробіток здобувачів. Такий стан речей є не припустимим і таким, що не дає можливості залучення до науки молодих талановитих громадян, які не мають заможних батьків. Проте учасники конференції з розумінням відносяться до необхідності економити бюджетні кошти, в умовах фінансово-економічної кризи і російсько-терористичної агресії. Відповідно, більшість вироблених пропозицій знаходяться в площині не бюджетного фінансування, суттю яких є те, що держава, яка не має достатніх коштів на фінансування науки має хоча б не заважати здійснювати наукові дослідження.

ВИРІШИЛИ:

  1. Рекомендувати науковим установам і науковим школам у вищих навчальних закладах зосередити свої наукові пошуки проблеми постіндустріального суспільства (освіти, інтелектуального капіталу, інформаційних технологій, виробництва високотехнологічної продукції, захисту права інтелектуальної власності та ін.), аграрного виробництва і переробки аграрної продукції, питаннями створення сприятливого правового та економічного клімату для розвитку вітчизняного промислового виробництва.
  2. Рекомендувати молодим талановитим вченим (аспірантам, докторантам) використовувати своє право займатися паралельно із проведенням наукових досліджень підприємницькою діяльністю (бажано пов’язаною із науковими дослідженнями) та використовувати частину прибутків на наукову діяльність (стаття 6 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»). Рекомендувати керівникам наукових установ сприяти у цьому вченим, зокрема дозволити їм реєструвати комерційні фірми наукового спрямовання на юридичні адреси наукових установ та ВНЗ.
  3. Через економічні важелі знизити витрати на захист дисертаційних досліджень, шляхом здійснення у цій сфері дерегуляції. Звернутися до МОН з вимогою припинити шкідливу політику оптимізації кількості аспірантур (докторантур), яка приводить до монополізації наукових досліджень, так званими рейтинговими науковими установами, інколи проросійськи налаштованими. Тим самим, не перешкоджати відкриттю нових аспірантур, докторантур, спеціалізованих вчених рад по захисту дискреційних досліджень. Монополія зажди, в тому числі і у сфері наукових досліджень наносить шкоду українському народу.
  1. Рекомендувати молодим вченим активно використовувати можливості соціальних мереж для збору коштів на наукові дослідження та заробляти кошти через систему Біткойн (Bitcoin). З цією метою засновувати благодійні наукові фонди.
  2. Науковцям, які займаються підприємництвом необхідно об’єднуватися, строювати фінансові науково-підприємницькі спілки та за рахунок них здійснювати фінансування найбільш прибуткових досліджень.
  3. Науковцям Науково-дослідного інституту публічного права розробити зміни і доповнення до Податкового кодексу, щоб кошти бізнесу вкладені у науку відшкодовувалися їм за рахунок податку на прибуток. Тоді бізнес почне активно фінансувати наукові дослідження вчених. Звернутися до МОН з пропозицію розширити пільгове кредитування оплати за навчання під державні гарантії та погашення відсотків по кредитам для аспірантів і докторантів.
  4. Не звертаючи уваги на не високий відсоток задоволених грантів вітчизняним молодим вченим, що не перевищую 10 % (в США 70%) рекомендувати молодим вченим продовжувати боротися за ці кошти.

Голова організаційного комітету

професор                                                                                                 Валентин Галунько