В. В. Галунько – академік!

dipАКАДЕМІЯ НАУК ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

на підставі свого Статуту обрала

АКАДЕМІКОМ

ГАЛУНЬКА

Валентина Васильовича

по Відділенню права

Обрання затверджене Загальними зборами

19 грудня 2015 р.