АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТА ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ ЗА СПРИЯННЯМ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ


Шановні сільські, селищні, міські голови, підприємці, вчені та студенти!

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції, яка відбудеться об 11 годині 22 лютого 2016 р., за адресою: вул. Васильківська, 17, м. Київ, 03040 (адміністративний корпус юридичного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України, аудиторія 222)

  

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТА ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ ЗА СПРИЯННЯМ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ»

 

ОРГАНІЗАТОРИ:

 НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

 АКАДЕМІЯ НАУК ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

  НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

(Юридичний факультет)

 ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»

  

Українська молодь є однією із самих освічених і працелюбних в Європі. Однак живе бідно, змушена емігрувати. Первинною причиною такого стану речей є незадовільні умови для заснування і ведення бізнесу. Від держави годі чекати матеріальної допомоги. Перевантажений популістичними зобов’язаннями державний механізм з останніх зусиль намагається збалансувати державний бюджет, в якому немає місця для підтримки малого бізнесу.

При розвитку підприємництва треба розраховувати на кошти громадян та активну підтримку органів місцевого самоврядування. А держава має не заважати громадянам, які вклали власні кошти у прогресивний бізнес, багатіти.

Одним із шляхів забезпечення благополуччя української молоді на Богом даній нам землі є розробки проекту закону України «Про інтелектуальні та індустріальні парки», що дасть можливість в кожній територіальній громаді створити позитивний бізнес клімат.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

1) взаємовідносини бізнесу і органів місцевого самоврядування;

2) перспективи створення і функціонування бізнес-парків за сприянням органів місцевого самоврядування;

3) шляхи підняття бізнес-активності громадян та інвестиційного клімату в Україні;

4) вплив органів державної фіскальної служби на малий бізнес;

5) проблеми децентралізації та функціонування об’єднаних територіальних громад;

6) міжнародний досвід створення і функціонування бізнес парків.

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Для участі в роботі конференції необхідно за три дні до дати конференції (включно) надіслати електронною поштою на адресу sipl@i.ua

  1. Заявку на участь в конференції;
  2. Тези доповідей або повідомлення.

За результатами конференції видається збірник тез конференції, розробляються зміни і доповнення до законодавства. Обсяг тез – від 2 до 11 сторінок.