Звернення до Народних Депутатів України!


Шановний Народний Депутат України!

Волею Божою в результаті вільного волевиявлення українського народу Ви стали вищою елітою суспільства.
Наша держава переживає важкі часи, однак український народ, як самий працьовитий і освічений в Європі, має право стати заможним завдяки своїй бізнес праці.
Завдяки Вашій напруженій праці Україна 1 січня 2016 р. вступила в зону вільної торгівлі з ЄС, що надає необмежені можливості для розвитку вітчизняного бізнесу.
Як показав досвід країн Східної Європи – членів ЄС, в таких умовах виграють ті держави, підприємці яких знайшли свою бізнес-нішу у виробництві якісних і дешевих товарів та надання послуг.
Саме від Вас в кінцевому результаті залежить, чи буде створений сприятливий правовий режим для розвитку інтелектуального та виробничого бізнесу.
З метою відпрацювання партнерських відносин між: Народними Депутатами України, науковцями та бізнесом, створення сприятливих умов для розвитку експортно-орієнтованого виробничого бізнесу, під егідою Науково-дослідного інституту публічного права 22 лютого 2016 р. відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми створення інтелектуальних та індустріальних парків за сприянням органів місцевого самоврядування», за результатами якої буде розроблено законопроект «Про інтелектуальні та індустріальні бізнес-парки в Україні».
На хвилину забудьте про поточні питання і поміркуйте: що Ви можете зробити для розвитку вітчизняного інтелектуального і виробничого бізнесу?
Без врахування Вашої думки та порад на стадії розробки законопроекту, прийняття його парламентом буде мало імовірним.
Тому просимо Вас:
1) направити нам електронну пошту (sipl@i.ua) тези доповідей, в яких розкрийте власне бачення щодо того, як Ви пропонуєте підняти бізнес-активність громадян України?
2) вносить авторські зміни доповнення у проект закону:

http://wiki-tests.ho.ua/index.php?title=Проект_закону_про_інтелектуальні_та_індустріальні_бізнес-парки_в_Україні
3) прийміть участь у дискусії на конференції (http://sipl.com.ua/?page_id=27).

З повагою,
Директор Інституту,
професор, академік АН ВО України                   Валентин Галунько

Прочитайте і поділіться з іншими Народними Депутатами України.