РОЗМІР МАЄ ЗНАЧЕННЯ: СУБ’ЄКТИВІЗМ ФІЛОСОФІЇ ЛЮДИНИ І ПРИРОДНІ ЗАКОНИ


Галунько Валентин – доктор наук, професор

 

РОЗМІР МАЄ ЗНАЧЕННЯ:

СУБ’ЄКТИВІЗМ ФІЛОСОФІЇ ЛЮДИНИ І ПРИРОДНІ ЗАКОНИ

Динамічний розвиток науки в умовах інформаційного суспільства приводить до переосмислення багатьох наукових фундаментальних наукових теорій. Вважалося, що будь-який вірно сформований природний закон завжди діє у визначених умовах. А коли умови міняються, то вступає в дію інший природний закон, або одна теорія стає складовою іншої, більш глобальної. Класичним прикладом зазначеного є теорія тяжіння Ісака Ньютона, яка стала частковим випадком теорії відносності Альберта Ейнштейна.

Однією із глобальних проблем, що досліджують сучасні вчені є виявлення різних фізичних законів в залежності від розміру фізичних тіл. В цьому напрямку наукова спільнота усе більше заглиблюється: з одного боку в безмежні простори космосу, з другого в мікро – простір матерії. І в першому і другому випадку здійснюють видатні відкриття.

З погляду неосяжних для звичайного розуму людини розмірів науково доведено існування темної матерії і чорних дірок в яких загально визнані на Землі фізичні закони не завжди діють. Наприклад, якщо чорна діра поглине деякий об’єкт, його ентропія (інформація про його впорядкованість) при перетині горизонту зникає і величина ентропії у Всесвіті (замкненій системі) зменшиться, що суперечить другому закону термодинаміки.[1]

Ще більш незвичні закономірності прослідковуються в мікро – світі. Коли вчені проводять досліди з елементарними частками при великих енергіях, то більшість механічних теорій фізики стають не придатними. Природа цих явищ інша, її намагаються описати за допомогою законів квантової фізики, паралельних світів, хоча теж не завжди успішно.

Спільним в обох випадках є те, що коли розміри матерії починають значно (у мільйони разів) відрізнятися (збільшуватися чи зменшуватися) від розміру Людини, її оточуючого макросвіту починають діяти інші чи видозмінені фізичні закони, які системно не сформовані вченими.

З філософської точки зору, висунемо гіпотезу, що в залежності від розміру досліджуваного об’єкта щодо нього діють різні фізичні закони. В цьому випадку, вихідним розміром є Людина та макросвіт, що її оточує. Далі, і в сторону збільшення, і в сторону зменшення, існує безмежність. Іншими словами всесвіт від Людини, планети Земля, Сонця, галактики Чумацький шлях йде в усі сторони, у безмежність. З погляду зменшення розмірів теж існує безмежність, постійно вчені фізики будуть виявляти усе нові і нові більш малі елементарні частки.

Таким чином, не існує межі науковим дослідженням в залежності від розмірів, як в сторону збільшення, так і в сторону зменшення. І кожний раз, коли вченим буде вдаватися заглибитися якісно далі в космос чи мікросвіт, будуть проявлятися нові закономірності, які будуть приводити до опису нових природних теорій і законів природи.

Крок за кроком людство через зусилля вчених буде збагачуватися новими теоріями побудованими на новій якісній основі, супер мікро і максі розмірів об’єктів дослідження.

Кожний новий успіх буде вважатися останнім і геніальним, однак в наслідок якісного оновлення засобів дослідження за ним наступні покоління вчених, (а інколи й ті самі) будуть виявляти описувати й узагальнювати нові ще більш неординарні закони. Цей процес є безкінечним і буде розвиватися у геометричній прогресії, як погляду досягнутих результатів, так і вартості досліджень, поки буде існувати людство.

Отже, прогрес людства напряму залежить від успішності здійснення досліджень супер мікро і максі за розмірами об’єктів. Так що розмір має значення.

 

[1] Robert M. Wald The Thermodynamics of Black Holes : http://relativity.livingreviews.org/Articles/lrr-2001-6/download/lrr-2001-6Color.pdf