Проект ПЛАНу проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми створення інтелектуальних і індустріальних парків»

ПЛАН

проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Актуальні проблеми створення інтелектуальних і індустріальних парків»

 

Місце проведення: Юридичний факультет Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ, вул. Васильківська, 17, аудиторія 222

Регламент: доповідь до 15 хв.; виступ до 5 хвилин, обговорення до 3 хвилин.

 

Захід /тема доповіді Відповідальна особа Час
1.  Реєстрація учасників. Кава-брейк. Павленко Валерія Ігорівна – старший лаборант НУБіПУ 10.00
2 Вступне слово Галунько Валентин Васильович – директор НДІПП, д.ю.н., професор, Академік АН ВО України 11.00-11.05
2 Привітання Курило Володимир Іванович –проректор НУБіПУ,

д.ю.н., професор, віце-Президент Академії Наук ВО України;

Яковенко Олег – радники міністра Мінекономрозвитку;

Мініч Олена Олександрівна -директор Департаменту розвитку інновацій та інтелектуальної власності Мінекономрозвитку;

Яра Олена Сергіївна – декан юридичного факультету НУБіПУ, к.ю.н, доцент

11.05-11.20
3 Пленарне засідання   11.20-13.00
3.1 Концептуальні засади створення бізнес-парків за сприянням органів місцевого самоврядування

 

Галунько Валентин Васильович – директор НДІПП, д.ю.н., професор, Академік АН ВО України
3.2 Повноваження органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації

Ладиченко Віктор Валерійовичзавідувач кафедри НУБіПУ, д.ю.н., професор

3.3 Методи виявлення споживчих уподобань споживачів країни-учасниць ЄС Большаков Вадим Наташович – ст. науковий співробітник НДІПП, к.ю.н., доцент
3.4 Місцеві податки та шляхи збільшення поступлень до місцевих бюджетів Курило Володимир Іванович

д.ю.н., професор,

Мушенок Віктор Васильович – к.ю.н, доцент

3.5 Фінансування утворення, будівництва і запуск виробництва підприємств бізнес парків Оксінь Віталій Юрійович – ст. науковий співробітник НДІПП, к.ю.н.
3.6 Типовий перелік обладнання на якому є можливість виготовляти продукцію конкуренто-спроможну на ринку ЄС Єщук Ольга Михайлівна – начальник відділу НДІПП, к.ю.н, доцент
3.7 Захист прав людини і громадянина нормами публічного права Світличний Олег Петрович, професор НУБіПУ, д.ю.н, професор
3.8 Правове регулювання підтримки створення індустріальних парків в Словаччині Головко Людмила Олександрівна – доцент кафедри НУБіПУ, к.ю.н, доцент
3.9 Передовий досвід створення конкурентоспроможних технологій та налагодження виробництва за ними Ковальська Віта Володимирівна – начальник відділу НДІПП

д.ю.н, професор

3.10 Використання міжнародного досвіду створення індустріальних парків у вирішенні проблем зайнятості Міщенко Світлана Олегівна –

начальник відділу Маріупольский центр зайнятості

3.11 Методи виявлення ефективних особливостей продукції для просування вітчизняних товарів на ринки ЄС Короєд Сергій Олексадрович –

заступник директора НДІПП, д.ю.н.

3.12 Фізична особа  – підприємець як суб’єкт адміністративної відповідальності  за порушення прав інтелектуальної власності Майданевич Анатолій Григорович,

здобувач НУБіПУ

 

3.13 Сучасна система органів державного управління промисловою власністю України Гарбуз Тетяна Олександрівна,

здобувач НУБіПУ

3.14 Презентація положень проекту закону України «Про бізнес парки» Галунько Валентин Васильович – д.ю.н., професор,
4 Заключне слово Галунько Валентин Васильович – д.ю.н., професор 13.00
5 Спілкування в кулуарах. Кава-брейк. Ладиченко Віктор Валерійович

Галунько Валентин Васильович

 

13.05-14.30

 

Організаційний комітет конференції