Тетіївська міська рада


БІЗНЕС-ПОТЕНЦІАЛ
Тетіївської міської ради

1. Кількість працездатного населення__7,716 тис. чол
Із них безробітних 617 чол.
3. Площа земель, 1345 га.
що можна виділити під бізнес діяльність 78 га.
4. Традиційні види бізнесу ; Виробництво продуктів харчування , текстильна промисловість , вирощування та переробка сільськогосподарської продукції , торгівля
5. Конкурентні переваги регіону:

Наявне залізничне, та транспортне сполучення , кваліфіковані трудові ресурси , віддаленість від м. Києва 150 км.
Родючі чорноземи .