ПРОГРАМА ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОБ’ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ»: аналіз відповідності концептуальним засадам проекту закону України «Про малі виробничі бізнес-парки»


ПРОГРАМА ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОБ’ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ»:

аналіз відповідності концептуальним засадам проекту закону України «Про малі виробничі бізнес-парки»

 

Квінтесенцією програми політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» «В ЄДНОСТІ – СИЛА!» (2014 р.) є визнання того, що українська нація є розумною, вміє вчитися, прагне до нових знань, а її працьовитість є запорукою добробуту. Це єдина парламентська політична партія, яка прямо у своїй програмі вказує на необхідність: «створення точок зростання та інструментів розвитку – технологічних та індустріальних парків».

По виконанню зазначеного політична партія «Об’єднання «Самопоміч» взяла на себе зобов’язання:

– звільнити малий і середній бізнес від кріпацтва фінансово-промислових груп шляхом запровадження реальної антимонопольної політики;

– створити точку зростання та інструментів розвитку – технологічних та індустріальних парків, експортно-кредитного агенства, банку розвитку та фонду модернізації;

– забезпечити децентралізацію податків, аби громади мали достатні повноваження, кошти та механізми відповідальності для власного розвитку;

– зосередити зусилля та ресурси на пріоритетах, які забезпечать створення якісних робочих місць, збільшують експорт та імпортозаміщення, серед яких: високі технології, машинобудування та поглиблена переробка;

– спростити процедури надання адміністративних послуг для громадян та бізнесу;

– створити привабливі робочі місця в регіонах, аби талановиті люди були зацікавлені залишатися в своїх громадах та розвивати їх.

– забезпечити доступну вартість фінансових ресурсів;

– активізувати роль держави у світовій боротьбі за ресурси, інвестиції та за ринки, поєднання ринкових та стимулюючих інструментів.

– формувати економіку України як економіку знань [1].

Отже, політична партія «Об’єднання «Самопоміч» виходить із положення, що працьовитість українського народу є запорукою його добробуту та бере на себе зобов’язання створювати індустріальні парки, децентралізувати податки, збільшити експорт, спростити процедури адміністративних послуг, створити привабливі робочі місця в регіонах, забезпечити доступ підприємців до фінансових ресурсів.

Тим самим, програма політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» в цілому відповідає концептуальним засадам проекту закону України «Про малі виробничі бізнес-парки».

Чому потрібний Українському народу закон України «Про малі виробничі бізнес – парки»?

Без розвитку підприємництва, говорити про те, що український народ буде заможним не можна. Адже держава в умовах ринкової економіки нічого не виробляє, крім інфляції (грошової маси) та боргів (державних запозичень). Державна влада лише забирає частину доходів у бізнесу та багатих громадян і використовує їх на утримання свого апарату та підтримку соціально не захищених верств населення. Іншими словами, заможність усього українського народу напряму залежить від кількості та успішної діяльності чисельного малого і середнього бізнесу.

Проте, в Україні виробничий конкурентний малий і середній бізнес так й масово не зародився, а ті, не значні паростки що виникали нищилися корумпованими чиновниками і високими податками. 

Іншого шляху для достойного життя громадян України, крім створення тисяч нових малих і середніх виробничих підприємців немає!

Усі інші проблеми України, будь-це оборона країни, чи пенсії у відповідності до стандартів ЄС напряму залежать від цього. Ми переконані, що це можливо здійснити виключно в межах пільгового податкового режиму майбутніх малих виробничих бізнес-парків. Які мають бути створенні в тисячах сіл, селищ та малих міст.

Україна є Парламентсько-Президентською республікою в якій уся відповідальність за хід економічних реформ лежить на Парламенті України. Саме Верховна Рада формує Уряд України і несе повну відповідальність за успішність його діяльності. По-іншому відповідальність за бідність громадян в Україні прямо лежить на Народних депутатах України, які входять до владної коаліції, а в умовах політичної кризи й військової агресії російсько-терористичних сил на всіх без виключення Народних Депутатах України.

Ми виходимо із теоретичного постулату, що усі наші Народні Депутати України є патріотами України, які хочуть добра українському народу. Усі вони знають економічні закони ринкової економіки і хочуть створити умови для розвитку успішного малого і середнього підприємництва.

Ми переконані, що при консолідації та політичній волі Народні Депутати України зможуть прийняти проект закону України «Про малі виробничі бізнес-парки», а далі український народ сам зможе стати багатим завдяки своїй підприємницькій праці.

1. Програма політичної партії “Об’єднання “САМОПОМІЧ” // http://samopomich.ua/wp-content/uploads/2014/09/program_OS.pdf