ПРОГРАМА ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ “БАТЬКІВЩИНА” аналіз відповідності концептуальним засадам проекту закону України «Про малі виробничі бізнес – парки»


ПРОГРАМА ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ “БАТЬКІВЩИНА”

аналіз відповідності концептуальним засадам проекту закону України «Про малі виробничі бізнес – парки»

 

Через усю економічну програму Партії Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина” проходить ідея народного підприємництва як локомотива економічного відродження й підвищення доходів громадян.

Сутністю такої економічної політики є залучення до активної трудової діяльності більшості працездатних громадян, у широкому розвиткові економічної самодіяльності й підприємництва через найефективніші форми малого й середнього бізнесу, спираючись на господарську ініціативу громадян.

По виконанню зазначеного Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина” бере на себе зобов’язання:

– формування широких верств ефективних власників, нагромадження національного капіталу, створення економіки сучасного європейського зразка;

– забезпечити реальну рівноправність усіх форм власності, державної, приватної та акціонерних і орендних підприємств;

– зменшення податкового тиску мінімум удвічі, істотно знизити податковий тиск на національного виробника, забезпечити умови для розширеного відтворення та інвестування, переведення податкового механізму в режим стимулювання виробництва;

– запровадження податкових канікул при створенні нових робочих місць, нових технологій, освоєнні та розширенні експортних й імпортозамінних виробництв, а також виробництва товарів народного споживання;

– боротись проти адміністративного деспотизму, надмірного контролю, усунення адміністративних перешкод на шляху розвитку малого й середнього бізнесу, заборонити адміністративне втручання в діяльність економічних суб’єктів та дерегулювання малого, середнього бізнесу;

– створення умов для ефективного інвестування, формування національного капіталу, нагромадженню коштів та інвестуванню, стимулювати прямі зарубіжні інвестиції в економіку;

– підвищення міжнародної, економічної конкурентоспроможності нашої продукції і виробництва;

– перебудову національної економіки в напрямі формування високотехнологічної економіки інноваційного типу;

– забезпечити ефективну державну підтримку фундаментальної та прикладної науки для розвитку нової іноваційної економіки;

– стимулювання зайнятості, створення нових робочих місць на основі розвитку виробництва.

Отже, політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” сповідує ідею народного підприємництва як локомотива економічного відродження та підвищення доходів громадян, сутністю якого є залучення до активної трудової діяльності більшості працездатних громадян, значного збільшення виробництва конкурентоспроможної продукції і послуг, шляхом зменшення податкового тиску, запровадження податкових канікул при створенні нових технологій, освоєння та розширення експортних виробництв, здійснення дерегуляції і демонополізації економіки.

Тим самим, практично можна стверджувати, що концептуальні засади закону України «Про малі виробничі бізнес – парки» повністю знаходяться у сфері програмних засад партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”