ПРОГРАМА ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ “СВОБОДА” «ПРОГРАМА ЗАХИСТУ УКРАЇНЦІВ»: аналіз відповідності концептуальним засадам проекту закону України «Про малі виробничі бізнес – парки»


ПРОГРАМА ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ “СВОБОДА”

«ПРОГРАМА ЗАХИСТУ УКРАЇНЦІВ»:

 аналіз відповідності концептуальним засадам проекту закону України «Про малі виробничі бізнес – парки»

 

Всеукраїнське об’єднання “Свобода” у «Програмі захисту українців» (1995 р. із змінами і доповненнями), у випадку приходу до влади бере на себе наступні політичні зобов’язання, які знайшли свою відображення у концепції проекту закону «Про малі виробничі бізнес-парки»:

– утвердити соціально справедливу систему спрощеного оподаткування, спростити та вдосконалити адміністрування податків та бухгалтерського обліку;

– зменшити фіскальний тиск держави на всі верстви, які виробляють національний продукт, зокрема дрібне та середнє підприємництво;

– запровадити прогресивну шкалу оподаткування за принципом: “малий бізнес – малі податки, великий бізнес – великі податки”;

– скасувати криміналізований податок на додану вартість;

– запровадити комплексне податкове стимулювання інвестицій у науку та інновації;

– зменшити податок з прибутку до 5% на ту частину прибутку підприємств, яку спрямовують на технологічне оновлення засобів виробництва згідно з передовими технологіями;

– стимулювання розвитку середнього класу (на першому місці під ним розуміються дрібні та середні підприємці), які становитимуть не менше, ніж 60% від працездатного населення;

– забезпечити безвідсоткові цільові державні кредити на відкриття власної справи (малого бізнесу) та максимально спростити дозвільну систему;

– запровадити державну програму економічної просвіти громадян;

– запровадити цільове пільгове державне кредитування малого та середнього сільського господарства;

– забезпечити державну підтримку інновацій в сільському господарстві;

– ухвалити державну програму розвитку виробництва сільськогосподарської техніки;

– розвивати кооперативний рух на селі відповідно до окремої комплексної державної програми.

– створити мережі збуту української сільськогосподарської продукції;

– розвивати конкурентоспроможні галузі української промислової та інноваційної діяльності: харчопереробну (в тому числі переробку іноземної сировини), авіа -, судно -, верстато – та машинобудування (енергетичне, сільськогосподарське тощо), ВПК та космічну галузь;

– спрямовувати державну підтримку на високотехнологічні, наукоємні, інноваційні, імпортозамінні та вертикально інтегровані галузі;

– ліквідувати приватні монополії та олігополії в українській економіці[1].

Отже, Всеукраїнське об’єднання “Свобода” засвідчує низку прогресивних для розвитку підприємств малих виробничих бізнес-парки положень, зокрема щодо скасування ПДВ та обмеження податку на прибуток 5% ставкою, забезпечення безвідсотковими цільовими кредитами малого бізнесу для відкриття власної справи та максимального спрощення дозвільної системи.

[1] Програма ВО “Свобода” – Програма захисту українців: [Затверджено Установчим З’їздом СНПУ 9 вересня 1995 року, зі змінами і доповненнями, внесеними ІХ З’їздом СНПУ 14 лютого 2004 року, ХХ З’їздом Всеукраїнського об’єднання “Свобода” 24 травня 2009 року, XXIII З’їздом Всеукраїнського об’єднання “Свобода” 24 грудня 2011 року. Зареєстровано наказом №1470/5 Мінюсту України 12 серпня 2009 року.] // http://svoboda.org.ua/party/program/