ПРОГРАМА УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ: аналіз відповідності концептуальним засадам проекту закону України «Про малі виробничі бізнес – парки»


ПРОГРАМА УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ:

аналіз відповідності концептуальним засадам проекту закону України «Про малі виробничі бізнес – парки»

Українська Народна Партія виходить із концептуальних засад здатності кожного громадянина України творити власний добробут завдяки волі до праці та готовності до підприємницького ризику, побудови разом екосоціальної та конкурентноспроможної ринкової економіки, яка б забезпечила високі стандарти життя людей.

У випадку приходу до політичної влади Українська Народна Партія бере на себе зобов’язання:

– зняти усі перешкоди на шляху продуктивної ініціативи людей, найбільшим ресурсом зайнятості населення має стати розвиток підприємництва, малого й середнього бізнесу;

– домінуючою економічною основою українського суспільства має бути приватна власність та ринкова економіка;

– оподаткування за віддачею не повинно сковувати приватну ініціативу та продуктивність громадян. Податки, які стягає влада, мають бути помірними і не штовхати громадян до ухилення від їх сплати. Податки мають стимулювати приватну ініціативу. Людина, яка відкрила власну справу, не повинна сплачувати податки з зароблених доходів протягом трьох років;

– планувати розвиток територій і спрямовувати будівництво нових потужностей та інвестицій у території, де існує великий рівень безробіття;

– забезпечити міжнародну конкурентоспроможноість української економіки з виваженим співіснуванням малих, середніх та великих підприємств;

– інвестувати в освіту, науку й дослідження, підтримувати нові технології, вдосконалювати інфраструктуру та усувати бюрократію;

– удосконалити процес накопичення власного капіталу середнім класом[1].

Отже, Українська Народна Партія має прогресивну програму, яка в багатьох аспектах корелюється із концепцією проекту закону України «Про малі виробничі бізнес-парки» щодо опори у розвитку підприємництва на інвестиції громадян, надання трьох річних податкових канікул особам, які відкрили власну бізнес справу, забезпечення міжнародної конкурентоспроможністі української продукції.

[1] Програма Української Народної Партії // http://unp.ua/unp/prohrama-partii