Перевірка дисертацій на наявність/відсутність академічного плагіату – вперше офіційно із наданням науково-експертного висновку.


ВИСНОВОК

НАУКОВО-ПРАВОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

щодо відсутності/наявності в тексті дисертації Савюк Марини Флорівни на тему «Адміністративно-правові засади інформаційного суспільства» академічного плагіату

І. Зміст запиту:

За зверненням громадянки Савюк М. Ф. до наукової установи «Науково-дослідний інститут публічного права» (далі – Інститут) на вирішення науково-правової експертизи (експертного дослідження) поставлене питання: Чи відсутній/наявний в тексті дисертації Савюк Марини Флорівни на тему «Адміністративно-правові засади інформаційного суспільства» академічний плагіат?

 

ІІ. Юридичні підстави проведення наукової експертизи:

1) звернення здобувача наукового ступеня; 2) …

…..

наявності усі посилання на оприлюднені раніше тексти інших авторів. Текстових матеріалів підрозділу дисертації, які написані без посилань, іншим авторам не належить. Технічна унікальність висновків тексту підрозділу складає 82 %, академічна унікальність – повна.

Підрозділ 3.2. «Напрями вдосконалення законодавства у сфері інформаційного суспільства в Україні» складається з 19 сторінок, 47 абзаців, 563 рядків, 4758 слів, містить 19 посилань, з них 10 – унікальних. В наявності усі посилання на оприлюднені раніше тексти інших авторів. Текстових матеріалів підрозділу дисертації, які написані без посилань, іншим авторам не належить. Технічна унікальність висновків тексту підрозділу складає 89 %, академічна унікальність – повна.

Висновки складаються з 4 сторінок, 13 абзаців, 106 рядків, 822 слова, не містить посилань. Текстові матеріалі іншим авторам не належать. Технічна унікальність висновків тексту підрозділу складає 89 %, академічна унікальність – повна.

Додатки і список використаних джерел на академічний плагіат не перевірялись.

Отже, в тексті дисертації Савюк М. Ф. на тему «Адміністративно-правові засади інформаційного суспільства» академічного плагіату, текстових запозичень, використання ідей, наукових результатів і матеріалів інших авторів без посилання на джерело не виявлено.

 ВИСНОВОК

У тексті дисертації Савюк Марини Флорівни на тему «Адміністративно-правові засади інформаційного суспільства» відсутній академічний плагіат, немає текстових запозичень, використання ідей, наукових результатів й матеріалів інших авторів без посилання на джерело, за умови дотримання спеціалізованими вченими радами вимог частини п’ятої статті 6 Закону України «Про вищу освіту»

Експерти ради науково-правових експертиз

Науково-дослідного інституту публічного права:

директор інституту публічного права

доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного,

адміністративного та фінансового права                                           Галунько В.В.

старший науковий співробітник відділу науково-правових експертиз та законодавчих робіт,

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри конституційного права та правознавства             Большаков В.Н[1]

 

 

[1] Експерти можуть здійснювати захист прав замовника в судах та адміністративних органах, що здійснюють атестацію наукових кадрів.