Принципи права – Law principles : українсько-англійський елементарний правовий словник


Принципи права – основоположні засади діяльності суб’єктів права. Law principles are foundations for the activities of the subjects of Law.