Методи права – Legal methods


Методи права – способи діяльності суб’єктів права Legal methods are means of activities of the subjects of Law.