Міністру освіти і науки України Гриневич Л.М. “Про особистий прийом керівника наукової установи”


Слава Україні!

Міністру освіти і науки України

Гриневич Л.М.

Про особистий прийом

керівника наукової установи

 

 

Вельмишановна Ліліє Михайлівно!

Динамічний з трагічним відтінком розвиток суспільних відносин в Україні в період і після революції Гідності вимагає від патріотів активних погоджених між собою дій. Первинними у цьому напряму мають бути розвиток малого бізнесу в економіці та інститутів громадянського суспільства в гуманітарній сфері.

Саме з метою поєднання цих двох напрямків молодими вченими була створена Приватна установа Науково-дослідний інститут публічного права (далі Інститут) основним завданням якої є забезпечення правового розвитку малого підприємництва. Ми переконані, що первині прорахунки сучасної державної влади полягають в тому, що підприємницька активність громадян України не реалізована.

Засновники Інституту є відомі молоді вчені, які вільно володіють англійською мовою. Ми могли б далі займати професорські посади в державних вищих начальних закладах й «скиглити» про не ефективну державну владу та низькі зарплати, або іммігрувати в країни учасниці- ЄС.

Однак, ми кинули позитивний виклик (в першу чергу самим собі) і зробили спробу за рахунок приватних коштів здійснювати прикладні наукові дослідження, в першу чергу у сфері розвитку малого виробничого підприємництва.

Тим самим, Інститут є засобом громадянського суспільства в галузі юридичної науки, першим науково-дослідним інститутом в Україні приватної форми власності, який успішно працює.

Основними джерелами фінансування Інституту є добровільні пожертви на розвиток спеціальних наукових досліджень, що надаються нам представниками малого бізнесу. І хоча поступлення мінімальні, так як малий бізнес в Україні має негативний платіжний баланс, однак нас радує те, що вони взагалі є, підприємці в нас вірять й допомагають.

Інститут не входячи до складу будь-якої державної структури тісно взаємодіє з багатьма державними органами усіх гілок влади. Зареєстровані дві наукові державні програми: «Правове забезпечення розвитку підприємництва та органів місцевого самоврядування» (0115u005255 від 6.07.2015); «Правове забезпечення прав, свобод та законних інтересів суб’єктів публічно-правових відносин» (0115u005495 від 12.10.2015).

По виконанню яких здійснено низку заходів. По-перше, проведено три Всеукраїнські науково-практичні конференції на найбільш актуальні для вітчизняних підприємців та суспільства в цілому тематику: «Проблеми легалізації видобутку бурштину місцевими жителями» (16 листопада 2015 року, м. Київ); «Актуальні проблеми будівництва кар’єри молодими вченими та підприємцями» (16 листопада 2015 року, м. Київ); «Актуальні проблеми створення і функціонування індустріальних парків та органів місцевого самоврядування» (22 лютого 2016 року, м. Київ).

В яких прийняли участь підприємці, представники центральних органів виконавчої влади (Міністерства фінансів України, Державної фіскальної служби України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної служби геології та надр України, судді, сільські, селищні, міські голови, депутати районних рад та науковці. По результатам конференцій прийнятті рішення, виданні збірники наукових праць та розроблені проекти законів України, які направлені у Комітет з питань промислової політики та підприємництва Верховної Ради Україні. З яким ми ведемо тісну співпрацю з метою доробки та внесення на розгляд Парламенту проекту закону «Про малі виробничі бізнес-парки».

По-друге, науковцями Інституту написанні і видано п’ять монографій та один начальний посібник: «Адміністративно-правовий статус країн-учасниць Європейського Союзу», «Адміністративно-правове регулювання експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів», «Адміністративно-правове регулювання судово-експертної діяльності», «Адміністративно-правові засади інформаційного суспільства», «Реалізація судової влади адміністративними судами», «Адміністративне право України» (начальний посібник). Отриманні на них свідоцтва про реєстрацію авторського правка та твір.

По-третє, вперше в Україні створена система Wiki – закон. Ця технологія дозволяє усім бажаючим приєднатись до редагування будь-яких чинних законів України, підзаконних актів або законопроектів так само легко, як і на всім відомій Вікіпедії. Мета цього проекту — залучити українське суспільство до законотворчості (http://wiki-tests.ho.ua/index.php?title=Заглавная_страница).

По-четверте, після проведення 22 лютого 2016 р. Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми створення і функціонування індустріальних парків та органів місцевого самоврядування» в якій прийняли участь більше 30 представників органів місцевого самоврядування, що представляли більше 600 місцевих територіальних громад нами розробляється безпрецедентний проект закону «Про малі виробничі бізнес – парки», сутність якого погоджена із Міністерством фінансів України та Міністерством економічного розвитку і торгівлі, представниками більшості парламентських політичних партій.

Реалізація цієї програми в закон, дасть можливість створити в Україні десятки тисяч нових малих виробничих підприємств сотні тисяч нових робочих місць.

Отже, колектив Інституту взяв на себе місію виконувати вагомі для суспільства й держави наукові завдання. Реалізація розробок Інституту дасть можливість створити в Україні десятки тисяч нових малих виробничих підприємств, сотні тисяч нових робочих місць.

Ми не просимо, в держави коштів, не виходимо на протести через недостатнє фінансування науки. Навпаки, залучаємо приватні кошти в науку, виконуємо державні програми і створюємо для науковців нові робочі місця.

Проте, Інститут, як наукова установа не може функціонувати без взаємодії з МОН, так як воно забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, а також реалізацію державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю), незалежно від їх підпорядкування і форми власності.

З метою узагальнення і поширення досвіду роботи науковців Інституту та інших наукових установ та начальних закладів, Інститут в Міністерстві юстиції України зареєстрував Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації «Науковий вісник публічного та приватного права» Серія КВ № 21525-11425Р від 8.09.2015 р.

Для виконання вищенаведених завдань Інститутом до МОН направлений повний пакет документів для включення такого друкованого засобу масової інформації  як «Науковий вісник публічного та приватного права» до переліку наукових фахових видань України, а також, для відкриття аспірантури та спеціалізованої вченої ради.

Нам слід пам’ятати, що більшість вітчизняних революцій потерпіли крах саме тому, що патріотичні сили були не просто розрізнені між собою, а воювали одна з одною.

Сподіваюсь на позитивне вирішення питання щодо внесення такого друкованого засобу масової інформації як «Науковий вісник публічного та приватного права» до переліку наукових фахових видань України, і  розгляду по сутті матеріалів стосовно відкриття аспірантури та спеціалізованої вченої ради.

З метою обговорення цих та інших нагальних проблем щодо розвитку приватних наукових установ прошу Вас про особистий прийом.

З повагою,

Директор Інституту, професор                                             Валентин Галунько

 

Героям слава!