Інноваційні проекти професора В. Галунька, які можуть принести додаткові кошти до спеціального фонду Університету

7b0ff34101502efab09aa5f69054f806_XLБезсумнівно, діяльність Університету має бути ширшою за безпосереднє виховання й навчання студентів (курсантів). Слід займатися й інноваційною діяльністю, що принесе користь вітчизняному суспільству й кошти до спеціального фонду Університету.
У цьому напрямку матеріальні здобутки не такі очевидні й проходять вони не одразу, разом із тим, як показує досвід провідних університетів США, завдяки інноваційній діяльності бюджет деяких із них перевищує державний бюджет України.
Команда професора В. Галунька пропонує такі інноваційні проекти для реалізації Університетом разом із партнерами.
Нова податкова. Разом із Державною фіскальною службою України (голова Р. Насіров ) за кошти донорів ЄС, Америки, Канади та Японії здійснено добір осіб (40% з практичних працівників Державної фіскальної служби і 60% з випускників Університету та інших осіб, які відповідають установленим вимогам) для навчання та практичного злагодження об’єднаної державної податкової інспекції.
Ця інспекція після підтвердження своєї спроможності виконувати поставлені перед нею завдання в повному складі замінить практичний підрозділ Державної фіскальної служби в певному регіоні. Тим самим, за аналогією до нової поліції, однак на вищому комплексному рівні, буде замінено склад усіх без винятку податкових інспекцій.
За такого підходу до регіону буде відряджатися не група представників із центру, а повністю готовий до практичної діяльності підрозділ об’єднаної державної податкової інспекції, укомплектований як досвідченими податківцями, які пройшли антикорупційний та професійний добір, так і новими працівниками, дібраними за відкритим конкурсом.
Колишній склад об’єднаної державної податкової інспекції буде вивільнятися за скороченням штату або за спеціальним Законом (за аналогією до Закону України «Про поліцію»). При цьому вивільнені особи матимуть право бути дібраними за конкурсом до нової податкової інспекції за квотою «працівники зі стажем роботи». Це дасть можливість зберегти до 40 відсотків професіоналів-податківців високого ґатунку, одночасно знизить критичну масу податківців, які змушені були працювати в умовах корупції.
Нові податківці мають отримувати високу зарплату й компенсацію за наймання житла, адже будуть працювати в регіонах, де вони не мають житла, родинних і дружніх зв’язків.
Малі виробничі інноваційні бізнес-парки. Разом із Київською обласною адміністрацією (голова М. Мельничук) буде створено декілька малих виробничих інноваційних бізнес-парків як пілотні проекти.
Цьому має передувати доробка науковцями Університету й ухвалення Верховною Радою України проекту Закону України «Про малі виробничі бізнес-парки в Україні» . Реалізація Закону дасть можливість залучити до створення нових виробничих підприємств кошти громадян, української діаспори, іноземні інвестиції та банківські кредити, створити десятки тисяч нових робочих місць, значно збільшити експорт вітчизняної продукції та ринкове імпортозаміщення.
Азербайджансько-Українська податкова академія. Створення такого новітнього міжнародного податкового начального закладу разом із Ірпінською міською радою (голова В. Карплюк), посольством Азербайджану в Україні (посол Н. Алієв) залучить тисячі студентів з Азербайджану, а основу науково-педагогічного колективу складуть працівники Університету.
Одним з етапів розбудови такої Академії буде будівництво нового академічного містечка з відповідною інфраструктурою (зокрема й будівництво мечеті).
Навчально-консультативні пункти в об’єднаних державних податкових інспекціях. З метою налагодження державно-приватного партнерства разом з об’єднаними державними податковими інспекціями науковці Університету будуть безкоштовно надавати консультативні (науково-експертні) висновки посадовим особам таких інспекцій, платникам податків і здійснювати на дистанційній основі навчання широкого кола осіб – як за акредитованими МОН спеціальностями, так і за університетськими спеціальними програмами.
Україно-Польський (Словацький) навчальний проект. Спільно з партнерами з країн-учасниць ЄС навчання української молоді відбуватиметься за подвійною навчальною програмою:
1) ВНЗ Польщі з виданням диплома про базову вищу освіту Республіки Польща (бакалавр);
2) з виданням університетського (недержавного) диплому, складеного на основі відповідної програми польського ВНЗ.
При цьому навчання буде проводитися науково-педагогічним складом Університету, який пройшов відповідну підготовку (здавання випускних іспитів – у Польщі).
Переваги такого навчання такі:
1) отримання диплома бакалавра європейського взірця за три роки (стандарт ЄС);
2) можливість вступу без ЗНО;
3) навчання в Україні за вітчизняними цінами;
4) безперешкодна можливість з польським дипломом вступити до магістратури в Україні.