Вийшла у друк монографія О. Ю. Дрозд та О. В. Левченко


Монографію присвячено аналізу безконтактних адміністративних послуг Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. У роботі визначено сутність безконтактних адміністративних послуг Державної служби України з питань геодезії, кар- тографії та кадастру.

Розкрито поняття та специфічні ознаки адміністративної процедури як правової форми надання адміністративних послуг. Здійснено класифікацію адміністра- тивних процедур. Встановлено поняття, ознаки, принципи адміністративних послуг та визначено їх різновиди. Визначено нормативне забезпечення, ознаки, поняття та різнови- ди безконтактних адміністративних послуг, що надаються Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру. Охарактеризовано адміністративно-правовий статус вказаного органу як суб’єкта надання безконтактних адміністративних послуг. Визначено стадії та стандарти адміністративної процедури з надання безконтактних адмі- ністративних послуг Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадаст- ру. Систематизовано й проаналізовано зарубіжний досвід надання безконтактних адмініс- тративних послуг у сфері земельно-кадастрових відносин та запропоновані шляхи його запозичення для України.

Для науковців, практичних працівників, викладачів і студентів, широкого кола читачів.

Безконтактні адміністративні послугидержавної служби Україниз питань геодезії, картографії та кадастру питання теорії та практики