Розроблений проект закону України Про внесення зміни до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо приведення окремих актуальних питань у науковій сфері України до вимог статті 13 Конституції України стосовно рівності перед законом наукових установ усіх форм власності


ПРОЕКТ

вноситься Народним депутатом України

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо приведення окремих актуальних питань у науковій сфері України до вимог статті 13 Конституції України стосовно рівності перед законом наукових установ усіх форм власності

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України «Про наукову і науково технічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України (ВВР) 1992 р., № 12, ст. 165; 1993 р., № 17, ст. 184; 1994 р., № 41, ст. 376; 1995 р., № 13, ст. 85; 1996 р., № 3, ст. 11; 1997 р., № 8, ст. 62; 1999 р., № 2-3, ст. 20; 2000 р., № 28, ст. 223; 2002 р., № 12-13, ст. 92, № 30, ст. 205; 2003 р., № 10-11, ст. 86, № 24, ст. 158, № 37, ст. 300; 2004 р., № 6, ст. 38, № 14, ст. 198, № 17-18, ст. 250, № 15, ст. 228, № 16, ст. 238; 2005 р., № 2, ст. 26, № 5, ст. 121; 2006 р., № 1, ст. 18, № 9, № 10-11 ст. 96, № 22, ст. 199, № 47, ст .463; 2007 р., № 7-8, ст. 66; 2008 р., № 5-6, № 7-8, ст. 78; 2010 р., № 8, ст. 59, № 41-42, № 43, № 44-45, ст. 529; 2011 р., № 22, ст. 148; 2012 р., № 12-13, ст. 82, № 15, ст. 101; 2013 р., № 19-20, ст. 184; 2014 р., № 2-3, ст. 41, № 37-38, ст. 2004; 2015 р., № 6, ст. 40;  із змінами, внесеними Законами України від 2 березня 2015 року № 213-VIII, від 21 квітня 2015 року № 340-VIII) такі зміни:

  1. Абзац другий частини другої статті 27 викласти в такій редакції:

Наукові установи можуть здійснювати підготовку магістрів за освітньо-науковими програмами відповідно до Закону України “Про вищу освіту”.

  1. Абзац п’ятий частини другої статті 27 викласти в такій редакції:

Наукові установи можуть бути засновниками вищих навчальних закладів.

ІІ. Прикінцеві положення

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

 

Голова Верховної Ради України                                                 В. ГРОЙСМАН

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Про внесення зміни до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо приведення окремих актуальних питань у науковій сфері України до вимог статті 13 Конституції України стосовно рівності перед законом наукових установ усіх форм власності

 

  1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (далі – проект Закону) розроблено для врегулювання проблемних питань, які існують у сфері наукової і науково-технічної діяльності, зокрема щодо актуалізації окремих положень чинної редакції Закону та приведення їх у відповідність до потреб сьогодення, підвищення ролі і місця науки в суспільстві, покращення  статусу наукових установ, а також створення законодавчого підґрунтя для комерціалізації результатів прикладних наукових досліджень, та науково-технічних (експериментальних) розробок, що здійснюються державними науковими установами усіх форм власності.

Згідно статті 13 Конституції України усі суб’єкти права власності рівні перед законом. У відповідності до діючого Закону Наукові установи які не входять до Національної академії наук України та національних галузевих академій наук не можуть реалізувати свої права в повному обсязі. Зміни внесенні до аналізованого Закону сприятимуть відновленню соціальної справедливості щодо повноважень не державних наукових установ, а саме надасть їм право на рівні з іншими, здійснювати підготовку магістрів за освітньо-науковими програмами відповідно до Закону України “Про вищу освіту” та засновувати вищі навчальні заклади. Таким чином наукові установи в повному обсязі можуть реалізувати свої конституційні права, що сприятиме розвитку прикладної науки, в умовах зменшення державного фінансування.

  1. Цілі і завдання прийняття законопроекту

Ціллю проекту Закону є модернізація законодавчого забезпечення сфери наукової і науково-технічної діяльності у відповідності до європейських стандартів, а також забезпечення розвитку науки в цілому. Це в свою чергу допоможе країні виховати майбутніх спеціалістів у різних галузях науки без залучення державних коштів.

  1. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

 

Проектом Закону викладається у новій редакції пункт 2 статті 27 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

На сьогодні чинна редакція Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» потребує змін, які обумовлені взятим курсом України до Європейської інтеграції та приведення його до вимог Конституції України.

У проекті Закону запропоновані зміни, які передбачають можливість усім науковим установам здійснювати підготовку магістрів за освітньо-науковими програмами відповідно до Закону України “Про вищу освіту” та засновувати вищі навчальні заклади.

  1. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Перелік нормативно-правових актів, що діють у зазначеній сфері правового регулювання: Конституція України, України; Закони України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про вищу освіту», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Про науково-технічну інформацію», «Про наукову і науково-технічну експертизу», інші законодавчі акти, що регулюють суспільні відносини у науково-освітній сфері.

  1. Фінансово-економічне обґрунтування

 

Введення законопроекту у дію не потребує додаткових витрат з Державного бюджету. Одночасно приведе до збільшення поступлень до державного і місцевих бюджетів та єдиного соціального внеску.  6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» буде сприяти розвитку наукової і науково-технічної діяльності в Україні, покращенню науково-технічного потенціалу України, зацікавленості наукових установ усіх форм власності в практичному застосуванні та реалізації власних результатів науково-технічної діяльності, а також налагодженню ефективної взаємодії між суб’єктами наукової і науково-технічної діяльності та органами виконавчої влади у цій сфері.

Прийняття проекту Закону дозволить удосконалити державне управління у науковій та науково-технічній сфері, підвищити її результативність та ефективність бюджетного фінансування, а також наблизити норми законодавства до загальноприйнятих засад для країн-членів ЄС.

Прийняття та реалізація законопроекту не потребує додаткового внесення змін до інших Законів України.