ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту Закону України «Про малі виробничі бізнес-парки»


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до
проекту Закону України «Про малі виробничі бізнес-парки»

 

  1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Український народ самий освічений і працездатний в ЄС, однак живе бідно. При цьому, десятки тисяч етнічних українців громадян Канади, США, Австралії, Великої Британії, Польщі, Іспанії, Аргентини та ін., досягли видатних успіхів за межами України. Більш того, мільйони наших співвітчизників-заробітчан в країнах-учасницях ЄС, Канади, США, стали заможними. Тим самим, громадяни Українці за кордоном можуть себе реалізувати, а в Україні – ні, так як, в нашій державі не створені сприятливі умови для заснування і розвитку бізнесу. Малі і середні виробничі підприємства через корупцією суб’єктів владних повноважень, високі податки та відсутність підтримки від центральної і регіональних влад, практично припинили своє існування.

В результаті, в умовах сьогодення, практично вже немає що відновлювати у сфері малого виробничого бізнесу. Потрібно засновувати і розвивати нові виробничі підприємства за рахунок інвестицій громадян України, так як розраховувати на іноземні інвестиції не приходиться.

Український народ є унікальним: він не схожий ні на поляків, ні на грузин, ні на інших наших сусідів. В умовах відсутності дієвого антикорупційного законодавства (1991-2015 рр.) майже мільйон наших співвітчизників скопили сотні тисяч нелегального капіталу.[1] Це минула еліта нашого суспільства, звільнені судді, прокурори, вищі посадові особи інших правоохоронних органів, керівництва центральних та місцевих органів виконавчої влада та місцевого самоврядування. Більшість їх капіталу знаходиться за кордом, які повернути шляхом кримінальних переслідувань майже не можливо.

Наразі, саме ця бувша еліта нашого суспільства і є провідним чинником протидії антикорупційній та іншим реформам в державі. При цьому, потрібно розуміти, що вони стали такими не по своїй вині. В ті часи зробити управлінську кар’єру і заробити капітал іншим шляхом було не можливо. Це не їхня провина, а біда. Великий управлінський дослід та капітал цих людей треба позитивно використати для заснування і розвитку нових виробничих вітчизняних підприємств. Коли ці високоосвідченні і з великим досвідом люди знайдуть собі застосування, як інвестори і підприємці, зможуть легально вкласти у виробництво свій капітал,- то вони із гальма реформ перетворяться в його прогрес.

Крім того після прийняття цього законопроекту в розвиток виробничих підприємств будуть вкладати інвестиції сотні тисяч наших заробітчан, практично вся діаспора, так як більшість із них є легалізованим в країнах-учасницях ЄС та США і Канади.

Ще одним чинником необхідності прийняття цього законопроекту є те, що процес інтеграції України до повноцінного членства в ЄС гальмується, за оптимістичними прогнозами мінімум на 20 років. Цей час слід використати для заснування і розвитку потужного виробничого експортно-орієнтованого потенціалу, щоб вступати в ЄС не прохачами, а фінансово-соціально збалансованою державою.

В умовах децентралізації основне управлінське навантаження щодо створення малих виробничих бізнес парків має лягати на органи місцевого самоврядування. Уособленням органів місцевого самоврядування на місцях є сільський, селищний, міський голови. Саме на них виливається увесь негатив, усі прорахунки центральної державної влади, обласної та районної рад. З метою забезпечення матеріальних потреб територіальної громади, їм необхідно сприяти розвитку малого та середнього бізнесу. Сприяти заснуванню на території громади нових виробничих підприємств, які зможуть здійснювати експорт інтелектуальної та промислової продукції.

Більш того, без заснування і розвитку сотні тисяч виробничих підприємств, Україні не вдасться побороти безробіття (для всіх посад суддів, прокурорів, поліцейський та інших працівників бюджетної сфери не вистачить), забезпечити громадян високооплатною роботою, належні соціальні стандарти не працюючим.

  1. Мета, цілі та завдання законопроекту

Мета проекту закону України «Про малі виробничі бізнес – парки», полягає в тому, щоб створити правотворчі, організаційні, митні, податкові, економічні, фінансові, інвестиційні заходи, щоб жителі територіальних громад не шукали собі роботу, а створювали за сприянням органів місцевого самоврядування підприємства та собі робочі місця самостійно. Реалізувати мрію більшості українців – бути господарями своєї матеріальної долі, а не залежати від волі працедавця.

Ціль законопроекту полягає у зниженні податкового навантаження на нові малі виробничі підприємництво в Україні, легалізації капіталу громадян України, вкладених у застування і розвиток підприємств малих виробничих і бізнес – парків.

Завдання цього законопроекту полягає у врегулюванні норм Податкового кодексу України, що надасть змогу підприємствам малих виробничих і бізнес – парків податкові канікули на перший період діяльності та пільговий режим оподаткування на послідуючий. А також врегулювання норм Митного кодексу України щодо особливого експортно-імпортного режиму.

  1. Правові аспекти

Законодавчу основу для створення і функціонування малих виробничих бізнес парків становлять Конституція України, Цивільний кодекс України,  Господарський кодекс України, Земельний кодекс України, Податковий кодекс України, Кримінальний кодекс України, Митний кодекс України, Земельний кодекс України, Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”, інші законодавчі акти України, а також міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

4 Фінансово-економічне обґрунтування

Проект Закону не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України та місцевих бюджетів. Натомість, розвиток розгалуженої мережі малих виробничих бізнес-парків забезпечить створення сотень тисяч нових високопродуктивних робочих місць для громадян України та, відповідно, наповнення місцевих бюджетів через гарантовану законом сплату податку з доходів фізичних осіб.

5 Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. За дії, які мають корупційну складову, в проекті закону передбачена адміністративна відповідальність фізичних осіб та адміністративні санкції юридичних осіб.

  1. Громадське обговорення

В процесі розробки проекту закону було проведено три науково-практичні конференції, участь в яких прийняли більше 300 представників органів місцевого самоврядування, підприємців та представників органів виконавчої влади. Законопроект оприлюднений на офіційному веб-сайті Науково-дослідного інститут публічного права www.sipl.com.ua. За результатами його оприлюднення та широкого громадського обговорення отримані зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб.

  1. Прогноз результатів

Прийняття проекту закону сприятиме активізації внутрішньої інвестиційної діяльності, зростанню обсягів прямих інвестицій в реальний сектор економіки, стимулюванню промислового виробництва, створенню нових високотехнологічних виробництв та сотень тисяч високопродуктивних робочих місць, збільшенню обсягів та асортименту випуску експортно-орієнтованої продукції та, як наслідок, підвищенню конкурентоспроможності економіки, покращить законодавче забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері розвитку малого бізнесу, підвищить продуктивність і конкурентоспроможність його суб’єктів, зменшить навантаження на підприємницьку діяльність і цим самим, підвищить роль малого підприємництва у формуванні ВВП нашої країни та покращить добробут громадян України.

[1] Наприклад, тільки у одного із чиновників обласного рівня, який обвинувачується в корупції, під час обшуку було вилучено валізу з 300 тисячами доларів США, велику кількість ювелірних виробів, сейфи із золотими злитками, старовинними іконами, антикваріатом, столовим сріблом // http://ua.112.ua/avarii-np/pid-maietkom-zamholovy-mykolaivskoi-oda-romanchuka-buly-pidzemni-tuneli-sbu-316184.html