ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА проекту Закону України «Про малі виробничі бізнес-парки


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
проекту Закону України «Про малі виробничі бізнес-парки»

 

  1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Український народ самий освічений і працездатний в ЄС, однак живе бідно. При цьому, десятки тисяч етнічних українців громадян Канади, США, Австралії, Великої Британії, Польщі, Іспанії, Аргентини в ін., досягли видатних успіхів за межами України. Крім того, мільйони наших співвітчизників-заробітчан в країнах-учасницях ЄС, Канади, США, стали заможними. За даними банківських структур щорічно наші заробітчани перераховують в Україну родичам більше 3 мільярдів доларів США.

Тим самим, громадяни Українці за кордоном можуть себе реалізувати, а в Україні, ні, так як, в нашій державі не створені умови для заснування і розвитку бізнесу. Малі і середні виробничі підприємства через корупцією суб’єктів владних повноважень, високі податки та відсутність підтримки від центральної і регіональних влад, практично припинили своє існування.

Результатом такого стану стало те, що в умовах сьогодення вже немає що відновлювати у сфері малого виробничого бізнесу. Треба засновувати і розвивати нові виробничі підприємства за рахунок інвестицій громадян України, так як розраховувати на іноземні інвестиції не приходиться. Позитивним в цьому аспекті є те, що розпочалася реальна боротьба із корупцією. Однак антикорупційні заходи є необхідною, проте не достатньою умовою для заснування і розвитку виробничого підприємництва.

Український народ є унікальним, він не є схожим ні на поляків, ні на грузин та інших наших сусідів. В умовах відсутності дієвого антикорупційного законодавства (1991-2015 рр.) майже мільйон наших співвітчизників скопили сотні тисяч нелегального капіталу.[1] Ця минула еліта нашого суспільства, звільнені судді, прокурори, вищі посадові особи інших правоохоронних органів, керівництва центральних та місцевих органів виконавчої влада та місцевого самоврядування. Більшість їх капіталу знаходиться за кордом, які повернути шляхом кримінальних переслідувань майже не можливо. Вони накопили мільярди доларів США, які є потенційними інвестиціями в економіку України.

В умовах сьогодення колишня «еліта» нашого суспільства є провідним чинником протидії антокорупційній та іншим реформам в державі. При цьому треба розуміти, що вони стали такими не по своїй вині. В ті часи зробити управлінську кар’єру і заробити капітал іншим шляхом було не можливо. Це не їхня вина, а їхня біда. Великий управлінський досвід та капітал цих людей треба позитивно використати для заснування і розвитку нових виробничих вітчизняних підприємств. Коли ці високоосвідченні і з великим досвідом люди, знайдуть собі застосування, як інвестори і підприємці, зможуть легально вкласти у виробництво свій капітал, то вони із гальма реформ перетворяться в його прогрес.

Крім того, після прийняття цього законопроекту в розвиток виробничих підприємств будуть вкладати інвестиції сотні тисяч наших заробітчан, практично вже діаспора, так як більшість із них є легалізованим в країнах-учасницях ЄС, США і Канади.

Ще одним чинником необхідності прийняття цього законопроекту є те, що процес інтеграції України до повноцінного членства в ЄС гальмується, за оптимістичними прогнозами мінімум на 20 років. Цей час треба використати для заснування і розвитку потужного виробничого експортно-орієнтованого потенціалу, щоб вступати в ЄС не прохачами, а фінансово-соціально збалансованою державою.

В умовах децентралізації основне управлінське навантаження щодо створення малих виробничих бізнес – парків має лягати на органи місцевого самоврядування. Уособленням органів місцевого самоврядування на місцях є сільський, селищний, міський голови. Саме на них, виливається увесь негатив, усі прорахунки центральної державної влади, обласної та районної рад. З метою забезпечення матеріальних потреб територіальної громади їм необхідно сприяти розвитку малого та середнього бізнесу у своїй територіальній громаді. Сприяти заснуванню на території громади нових виробничих підприємств, які зможуть здійснювати експорт інтелектуальної та промислової продукції.

Більш того, без заснування і розвитку сотні тисяч виробничих підприємств на Україні не вдасться побороти безробіття (усім посад суддів, прокурорів, поліцейський та інших працівників бюджетної сфери не вистачить, забезпечити громадян високооплатною роботою, належні соціальні стандарти не працюючим.

Таким чином, проект Закону України «Про малі виробничі бізнес-парки» має стимулювати залучення внутрішніх інвестицій у розвиток вітчизняного виробничого підприємництва (до 5 мільйонів доларів США ), на відміну від Закону України від 21.06.2012 № 5018-VI «Про індустріальні парки», який зорієнтований на залучення великих іноземних інвестицій.

  1. Мета, цілі та завдання законопроекту

Мета проекту закону України «Про малі виробничі бізнес – парки», полягає в тому щоб створи правотворчі, організаційні, митні, податкові, економічні, фінансові, інвестиційні заходи, щоб жителі територіальних громад не шукали собі роботу, а створювали за сприянням органів місцевого самоврядування – підприємства та собі робочі місця самостійно. Реалізувати мрію більшості українців – бути господарями своєї матеріальної долі, а не залежати від волі працедавця.

Ціль законопроекту полягає у зниженні податкового навантаження на нові малі виробничі підприємництва в Україні, легалізації капіталу громадян України вкладених у застування і розвиток підприємств бізнес – парків.

Завдання цього законопроекту полягає у врегулюванні норм Податкового кодексу України, що надасть змогу підприємствам бізнес – парків податкові канікули на перший період діяльності та пільговий режим оподаткування на послідуючий. Врегулювання норм Митного кодексу України щодо особливого експортно-імпортного режиму.

  1. Правові аспекти

Законодавчу основу для створення і функціонування малих виробничих бізнес парків становлять Конституція України, Цивільний кодекс України,  Господарський кодекс України, Земельний кодекс України, Податковий кодекс України, Кримінальний кодекс України, Митний кодекс України, Земельний кодекс України, Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”, інші законодавчі акти України, а також міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

4 Фінансово-економічне обґрунтування

Проект Закону не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України та місцевих бюджетів. Натомість розвиток розгалуженої мережі малих виробничих бізнес-парків забезпечить створення сотень тисяч нових високопродуктивних робочих місць для громадян України та відповідно наповнення місцевих бюджетів через гарантовану законом сплату податку з доходів фізичних осіб.

5 Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. За дії які мають корупційну складову в проекті закону передбачена дієва адміністративна відповідальність фізичних осіб та значні адміністративні санкції для юридичних осіб.

  1. Громадське обговорення

В процесі розробки проекту закону було проведено три науково-практичних конференції участь в яких взяли участь більше 300 представників органів місцевого самоврядування, підприємці представники органів виконавчої і судової влади. Законопроект оприлюднений на офіційному веб-сайті Науково-дослідного інституту публічного права www.sipl.com.ua. За результатами його оприлюднення та широкого громадського обговорення отримані зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб.

  1. Прогноз результатів

Прийняття проекту закону сприятиме активізації внутрішньої інвестиційної діяльності, зростанню обсягів прямих інвестицій в реальний сектор економіки, стимулюванню промислового виробництва, створенню нових високотехнологічних виробництв та сотень тисяч високопродуктивних робочих місць, збільшенню обсягів та асортименту випуску експортно-орієнтованої продукції та, як наслідок, підвищенню конкурентоспроможності економіки, покращити законодавче забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері розвитку малого бізнесу, підвищить продуктивність і конкурентоспроможність його суб’єктів, зменшить навантаження на підприємницьку діяльність і цим самим підвищить роль малого підприємництва у формуванні ВВП нашої країни та покращить добробут громадян України.

[1] Наприклад, тільки у одного із чиновників обласного рівня, який обвинувачується в корупції, під час обшуку було вилучено валізу з 300 тисячами доларів США, велику кількість ювелірних виробів, сейфи із золотими злитками, старовинними іконами, антикваріатом, столовим сріблом // http://ua.112.ua/avarii-np/pid-maietkom-zamholovy-mykolaivskoi-oda-romanchuka-buly-pidzemni-tuneli-sbu-316184.html