Обладнання, на якому є можливість виготовляти продукцію конкуренто-спроможну на ринку ЄС