Адміністративні права і обов’язки: словник термінів

           Адміністративні обов’язки – це сукупність зобов’язань суб’єктів права, які встановлені нормами адміністративного права (наприклад, особа зобов’язана бережно ставитися до паспорта громадянина України), або зобов’язання суб’єкта владних повноважень, яке визначено нормами конституційного чи іншої галузі права (наприклад, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України ст. 19 Конституції України).

        Адміністративні права – це комплекс природних і визначених адміністративним законодавcтвом юридичних можливостей суб’єктів права, як позитивного так і негативного спрямування.

       Адміністративні права суб’єкта публічної адміністрації – це прописана адміністративним законодавством міра дозволеної поведінки щодо виконання поставлених обов’язків стосовно забезпечення прав, свобод та законних інтересів не владних фізичних і юридичних осіб, та публічного інтересу держави і суспільства в цілому.

Професор В.Галунько