Вчені-правники у боргу перед виробничим бізнесом. Звернення до науковців

Вчені-правники у боргу перед виробничим бізнесом. Звернення до науковців

Організаційно-правова технологія

«Виробниче підприємство засобів гігієни»

 

В умовах сьогодення ефективність діяльності вітчизняних НДІ є незначною. Наприклад, після революції Гідності в Україні було засновано трохи більше 50 нових виробничих підприємств. Як результат, державний бюджет України у великій мірі залежить від зовнішніх запозичень. Ми науковці є в боргу перед бізнесом.

Уряди А. Яценюка, та В. Гройсмана багато зробили для дерегуляції бізнесу: продовжується мораторій на перевірки бізнесу, ліквідовані найбільш корумповані та одіозні державні контролюючі органи, в два рази був знижений єдиний соціальний внесок.

Вчені-економісти розробили низку вітчизняних теорій, як вони слушного говорять: не існує нічого невідомого для того, щоб розвинути конкурентоспроможний бізнес в Україні.

Треба критично визначити, що однією із причин незадовільного стану реального промислового виробництва в Україні є незадовільний стан наукових розробок щодо організаційно-правових технологій заснування і розвитку виробничого бізнесу.

Цю ситуацію треба виправляти в першу чергу вченим-правникам. З цією метою науковцями НДІ публічного права, по виконанню державної цільової програми «Правове забезпечення розвитку підприємництва та органів місцевого самоврядування» (державний реєстраційний номер 0115u005255) та за погодженням з Урядом, розпочато проведення наукового експерименту щодо реального створення типового нового виробничого підприємства з виробництва засобів гігієни, на якому буде відпрацьована організаційно-правова технологія з послідуючим її багаторазовим повторенням.

Для того, щоб кількість таких нових експортно-орієнтованих підприємств вимірювалася десятками, вони як правило, мають розміщуватися в самих депресивних населених пунктах України (реальна промислова децентралізація).

В процесі такого практичного експерименту будуть виявлятися корупційні, організаційні та законодавчі перепони стосовно  заснування і розвитку бізнесу.

Матеріали по першому із яких будуть передаватися в НАБУ та інші правоохоронні органи для усунення корупційних перепон і притягнення корупціонерів до кримінальної або адміністративної відповідальності.

Стосовно організаційних перепон (бюрократії), будемо працювати з безпосередніми керівникам місцевих бюрократів щодо їх навчання, виховання та притягнення до дисциплінарної відповідальності за порушення прав і законних інтересів осіб, які розвивають виробничий бізнес.

У випадку виявлення законодавчих перепон, будемо через Кабінет Міністрів України та Народних депутатів України направляти у відповідні комітети України розроблені науковцями зміни і доповнення до діючого законодавства.

Результатом такого наукового експерименту має стати досконала організаційно-правова технологія, щоб будь-який вітчизняний підприємець малого і середнього бізнесу міг без проблем (перепон) заснувати і розвинути експортно-орієнтований виробничий середній бізнес.

Запрошуємо партнерів-науковців до співпраці, зокрема:

Державну науково-дослідну лабораторію з контролю якості лікарських засобів;

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»;

Інститут високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Інститут економіки та прогнозування НАН України;

Інститут законодавства Верховної Ради України;

Інститут підприємництва та перспективних технологій;

Кафедру гігієни та екології №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

Кафедру гігієни та екології №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

Кафедру гігієни та екології №4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

Кафедру підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Кафедру стратегії підприємств Київського національного економічного університет імені Вадима Гетьмана;

Кафедру торговельного підприємництва та логістики Київського національного торговельно-економічного університету;

Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування;

Комітет Верховної Ради України з питань промислової політики і підприємництва;

Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни Міністерства охорони здоров’я України;

Механіко-машинобудівний інститут Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

Міжнародний Інститут бізнесу;

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;

Навчально-науковий інститут «Митна академія» Університету митної справи та фінансів;

Навчально-науковий інститут економіки, оподаткування та митної справи Університету державної фіскальної служби України;

Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака;

Факультет конструювання та дизайну Національного університету біоресурсів і природокористування України;

Науковців, бізнесменів, інвесторів, політиків та інших осіб, які виступають за економічно сильну і незалежну Україну, державу, в якій живуть багаті громадяни.

Ще раз повторюємо, що ми – науковці, залишаємося в боргу перед вітчизняним бізнесом. Треба творити нові конкурентоздатні організаційно-правові технології щодо заснування і розвитку виробничого бізнесу.

 

Директор НДІ публічного права, д.ю.н., професор

Валентин Галунько