«27» грудня 2017 р. о 12.00 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.503.01
у Науково-дослідному інституті публічного права
за адресою: м. Київ, вул. Кірпи, 2 А
відбудеться прилюдний захист дисертації Селіванової Наталі Петрівни на тему: «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Науковий керівник
доктор юридичних наук, доцент
Діденко Сергій Володимирович,
Херсонський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом, директор

Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, доцент
Єщук Ольга Михайлівна,
Херсонський державний університет,
доцент кафедри адміністративного і господарського права

кандидат юридичних наук
Сердюк Євгеній Васильович,
Інститут права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»,
доцент кафедри конституційного,
адміністративного права та соціально-гуманітарних дисциплін

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Науково-дослідного інституту публічного права за адресою: м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2 А

Автореферат
Дисертація
Відгук офіційного опонента
Відгук офіційного опонента
Відгук додаткового офіційного опонента
Висновок експертизи щодо відсутності академічного плагіату