АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

«07» лютого 2017 р. о 09.00 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.503.01
у Науково-дослідному інституті публічного права
за адресою: м. Київ, вул. Кірпи, 2 А
відбудеться прилюдний захист дисертації НІКУЛІНА ВІТАЛІЯ АНДРІЙОВИЧА на тему: «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Науковий керівник
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник
Гетьман Євген Анатолійович,
Національна академія правових наук України, головний науковий співробітник відділу координації правових досліджень

Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, доцент
Дрозд Олексій Юрійович,
Національна академія внутрішніх справ, т.в.о. завідувача докторантури та аспірантури

кандидат юридичних наук
Оксінь Віталій Юрійович,
Науково-дослідний інститут публічного права,
завідувач відділу проблем виробничого підприємництва та міжнародної торгівлі

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Науково-дослідного інституту публічного права за адресою: м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2 А

Автореферат
Дисертація
Відгук офіційного опонента
Відгук офіційного опонента
Відгук додаткового офіційного опонента
Висновок експертизи щодо відсутності академічного плагіату