АНАЛОГІЯ ЗАКОНУ (ЗАСТОСУВАННЯ)

Аналогія закону – це вирішення справи за наявністю прогалини на основі норми права, що регулює подібні суспільні відносини, коли суб’єкт застосування (суддя, юрист) спирається на логічний прийом аналогії, схожості, подібних відносин, які врегульовані законом і які не врегульовані законом, виключно з метою розширення можливостей забезпечення прав і свобод невладних осіб за умови недопущення збільшення компетенції суб’єктів владних повноважень.

Автор:

Галунько Валентин Васильович, д.ю.н, професор, директор Науково-дослідного інституту публічного права

Аналогія Закону