Засідання круглого столу “Адміністративне право для студентів: просто і зрозуміло” 5 березня 2018 року

У конференції прийняли участь науковці з усіх регіонів України, різних наукових шкіл! 

РІШЕННЯ ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ

IMG_0861-min

 

ПІБ Науковий ступінь, вчене звання Місце роботи, посада
1.       Армаш Надія Олексіївна

 

доктор юридичних наук, доцент Професор кафедри господарського, повітряного та космічного права Навчально-наукового Юридичного інституту Національного авіаційного університету
2.                    Беззубов Дмитро Олександрович доктор юридичних наук, доцент Професор кафедри господарського, повітряного та космічного права Навчально-наукового Юридичного інституту Національного авіаційного університету
3.                    Безпалова Ольга Ігорівна доктор юридичних наук, професор завідувач кафедри адміністративної діяльності поліції Харківського національного університету внутрішніх справ
4.                    Галунько Валентин Васильович доктор юридичних наук, професор Директор Науково-дослідного інституту публічного права
5.                    Гаруст Юрій Віталійович доктор юридичних наук, доцент Доцент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Сумського державного університету
6.                    Діхтієвський

Петро

Васильович

доктор юридичних наук, професор Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри адміністративного права
7.                    Джафарова Олена В’ячеславівна доктор юридичних наук, професор професор кафедри адміністративної діяльності Харківського національного університету внутрішніх справ
8.                    Дрозд Олексій Юрійович доктор юридичних наук, доцент т.в.о. завідувача докторантури та аспірантури Національної академії внутрішніх справ
9.                    Єщук Ольга Михайлівна доктор юридичних наук, доцент доцент кафедри адміністративного і господарського права Херсонського державного університет
10.                Зима Олександр Тарасович кандидат юридичних наук, доцент Доцент кафедри адміністративного права

Національного юридичного університету України

імені Ярослава Мудрого

11.                Іванищук Андрій Анатолійович доктор юридичних наук Голова Дніпровського районного суду м. Херсона
12.                Ковальська

Віта

Володимирівна

доктор юридичних наук, с.н.с. завідувач випускаючого відділу проблем публічного права Науково-дослідного інституту публічного права
13.                Комісаров Олександр Генадійович

 

 

доктор юридичних наук, професор Начальник кафедри військово-спеціальних дисциплін Київського факультету Національної академії Національної Гвардії
14.                Костенко

Інеса

Володимирівна

кандидат юридичних наук Науково дослідницький інститут державного будівництва та

місцевого самоврядування НАПрНУ, науковий співробітник

НЮУ ім.Ярослава Мудрого, асистент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності.

15.                Кузьменко Оксана Володимирівна доктор юридичних наук, професор завідувач кафедри адміністративного права і процесу Національної академії внутрішніх справ
16.                Куркова

Ксенія

Миколаївна

кандидат юридичних наук завідувач відділу науково-правових експертиз та законопроектних робіт Науково-дослідного інституту публічного права
17.                Курило Володимир Іванович доктор юридичних наук, професор Завідувач кафедри адміністративного та фінансового права

Національного університету біоресурсів і

природокористування України

18.                Манжула Андрій Анатолійович доктор юридичних наук, доцент професор кафедри галузевого права та правоохоронної діяльності Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка
19.                Мельник Роман Сергійович доктор юридичних наук, професор в.о. завідувача кафедри адміністративного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

20.                Оксінь

Віталій Юрійович

кандидат юридичних наук Заступник директора Науково-дослідного інституту публічного права
21.                Омельчук Василь Андрійович

 

 

доктор юридичних наук, професор Завідувач кафедри права Київського кооперативного інституту бізнесу і права
22.                Пєтков Сергій Валерійович доктор юридичних наук, професор професор кафедри спеціальних дисциплін

та адміністративної діяльності

Донецького юридичного інституту МВС України

23.                Попова Світлана Миколаївна

 

 

доктор юридичних наук професор кафедри загально правових дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ
24.                Соболь Євген Юрійович доктор юридичних наук, професор Завідувач кафедри державно-правових дисциплін та

адміністративного права

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

25.                Шатрава

Сергій Олександрович

Кандидат юридичних наук, доцент професор кафедри адміністративної діяльності Харківського національного університету внутрішніх справ
26.                Шопіна Ірина Миколаївна доктор юридичних наук, старший науковий співробітник професор кафедри адміністративно-правових дисциплін Львівського державного університету

внутрішніх справ

27.                Хамходера

Олег

Петрович

кандидат юридичних наук доцент кафедри адміністративного і фінансового права Національного університету «Одеська юридична академія»
28.                Попова Світлана Миколаївна

 

 

доктор юридичних наук професор кафедри загально правових дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ