Про закріплення глав, розділів (підрозділів) підручника «Адміністративне право України» для написання за провідними вченими-адміністративістами

По виконанню Рішення Круглого столу «Адміністративне право для студентів: просто і зрозуміло» від 5 березня 2018 р. закріпити (за згодою)  глави (розділи, підрозділи) для написання підручники за провідними вченими-адміністративістами у відповідності до Додатку А.

Адміністративне право для студентів: просто і зрозуміло: збірник матеріалів круглого столу. Київ: НДІПП, 2018. 76 с. http://sipl.com.ua/?p=5031

Зміст АПУ 30.03.2018 20.19