АДМІНІСТРУВАННЯ АПЕЛЯЦІЙНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ

«20» липня 2018 р. о 10.00 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.503.01
у Науково-дослідному інституті публічного права
за адресою: м. Київ, вул. Кірпи, 2 А
відбудеться прилюдний захист дисертації КУЗЬМИШИНА ВІТАЛІЯ МИКОЛАЙОВИЧА на тему: «АДМІНІСТРУВАННЯ АПЕЛЯЦІЙНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Науковий керівник
доктор юридичних наук
Іванищук Андрій Анатолійович,
Дніпровський районний суд міста Херсона,
Голова суду

Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор
Заросило Володимир Олексійович,
Міжрегіональна академія управління персоналом,
завідувач кафедри управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяльності

кандидат юридичних наук
Сердюк Євген Васильович,
Інститут права та суспільних відносин
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»,
доцент кафедри конституційного, адміністративного права
та соціально-гуманітарних дисциплін

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Науково-дослідного інституту публічного права за адресою: м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2 А

Автореферат
Дисертація
Відгук офіційного опонента
Відгук офіційного опонента
Висновок експертизи щодо відсутності академічного плагіату