АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СЛІДЧОГО В УКРАЇНІ

«23» липня 2018 р. о 10.00 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.503.01
у Науково-дослідному інституті публічного права
за адресою: м. Київ, вул. Кірпи, 2 А
відбудеться прилюдний захист дисертації ШЕВЧЕНКО ОЛЕНИ ІГОРІВНИ на тему: «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СЛІДЧОГО В УКРАЇНІ», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Науковий керівник
доктор юридичних наук, доцент
Галунько Віра Миколаївна,
Херсонський державний університет,
професор кафедри історії та теорії національного і міжнародного права

Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор
Заросило Володимир Олексійович,
Міжрегіональна академія управління персоналом,
завідувач кафедри управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяльності

кандидат юридичних наук
Оксінь Віталій Юрійович,
Концерн «Військессетменеджмент»,
радник Генерального директора

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Науково-дослідного інституту публічного права за адресою: м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2 А

Автореферат
Дисертація
Відгук офіційного опонента
Відгук офіційного опонента
Висновок експертизи щодо відсутності академічного плагіату