АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

«24» липня 2018 р. о 10.00 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.503.01
у Науково-дослідному інституті публічного права
за адресою: м. Київ, вул. Кірпи, 2 А
відбудеться прилюдний захист дисертації ПІТАТЄЛЄВА ВОЛОДИМИРА ГРИГОРОВИЧА на тему: «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Науковий керівник
кандидат юридичних наук
Оксінь Віталій Юрійович,
радник Генерального директора,
Концерн «Військессетменеджмент»

Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, доцент
Світличний Олександр Петрович,
Національний університет біоресурсів і природокористування України,
професор кафедри цивільного та господарського права

кандидат юридичних наук
Орловська Ірина Григорівна, Інститут права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету
розвитку людини «Україна»,
доцент кафедри конституційного права та теоретико-правових дисциплін

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Науково-дослідного інституту публічного права за адресою: м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2 А

Автореферат
Дисертація
Відгук офіційного опонента
Відгук офіційного опонента
Висновок експертизи щодо відсутності академічного плагіату