ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

«25» липня 2018 р. о 10.00 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.503.01
у Науково-дослідному інституті публічного права
за адресою: м. Київ, вул. Кірпи, 2 А
відбудеться прилюдний захист дисертації МИРОШНИЧЕНКО МИКОЛИ МИКОЛАЙОВИЧА на тему: «ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Науковий керівник
доктор юридичних наук, доцент
Гаруст Юрій Віталійович,
Сумський державний університет,
завідувач кафедри адміністративного, господарського права
та фінансово-економічної безпеки

Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, доцент
Бригінець Олександр Олексійович,
Приватний вищий навчальний заклад «Фінансово-правовий коледж»,
завідувач кафедри загальноюридичних дисциплін

кандидат юридичних наук
Шкарупа Костянтин Вікторович,
Інститут кримінально-виконавчої служби,
старший науковий співробітник науково-дослідного центру
з питань діяльності органів та установ Державної пенітенціарної служби України

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Науково-дослідного інституту публічного права за адресою: м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2 А

Автореферат
Дисертація
Відгук офіційного опонента
Відгук офіційного опонента
Висновок експертизи щодо відсутності академічного плагіату