АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДОЗВІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

«19» липня 2018 р. о 12.00 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.503.01
у Науково-дослідному інституті публічного права
за адресою: м. Київ, вул. Кірпи, 2 А
відбудеться прилюдний захист дисертації ШТИКЕРА ЯРОСЛАВА ЮРІЙОВИЧА на тему: «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДОЗВІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Науковий керівник
доктор юридичних наук, професор
Шатрава Сергій Олександрович,
Харківський національний університет внутрішніх справ,
професор кафедри адміністративної діяльності поліції

Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор
Рябченко Олена Петрівна,
Університет державної фіскальної служби України,
начальник кафедри адміністративного права і процесу та
митної безпеки

доктор юридичних наук, професор
Соболь Євген Юрійович,
Центральноукраїнський державний педагогічний
Університет імені Володимира Винниченка,
завідувач кафедри державно-правових дисциплін та
адміністративного права

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Науково-дослідного інституту публічного права за адресою: м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2 А

Автореферат
Дисертація
Відгук офіційного опонента
Відгук офіційного опонента
Висновок експертизи щодо відсутності академічного плагіату