АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

«23» липня 2018 р. о 12.00 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.503.01
у Науково-дослідному інституті публічного права
за адресою: м. Київ, вул. Кірпи, 2 А
відбудеться прилюдний захист дисертації КОГУТИЧ ІРИНИ ІВАНІВНИ на тему: «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ
НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Науковий керівник
доктор юридичних наук,доцент
Дрозд Олексій Юрійович,
Національна академія внутрішніх справ, т.в.о. завідувача докторантури та аспірантури

Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, доцент
Манжула Андрій Анатолійович,
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,
професор кафедри галузевого права

кандидат юридичних наук
Шкарупа Костянтин Вікторович,
Інститут кримінально-виконавчої служби,
старший науковий співробітник науково-дослідного центру
з питань діяльності органів та установ Державної пенітенціарної служби України

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Науково-дослідного інституту публічного права за адресою: м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2 А

Автореферат
Дисертація
Відгук офіційного опонента
Відгук офіційного опонента
Висновок експертизи щодо відсутності академічного плагіату