АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

«24» липня 2018 р. о 12.00 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.503.01
у Науково-дослідному інституті публічного права
за адресою: м. Київ, вул. Кірпи, 2 А
відбудеться прилюдний захист дисертації ПУГАЧА ДМИТРА ОЛЕКСІЙОВИЧА на тему: «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Науковий керівник
доктор юридичних наук, професор
Суббот Анатолій Іванович,
Київський міжнародний університет,
завідувач кафедри публічно-правових дисциплін

Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор
Бортник Надія Петрівна,
Національний університет «Львівська політехніка»,
завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права ННІ права та психології

кандидат юридичних наук, доцент
Литвин Наталія Анатоліївна,
Національний університет державної фіскальної служби України,
доцент кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Науково-дослідного інституту публічного права за адресою: м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2 А

Автореферат
Дисертація
Відгук офіційного опонента
Відгук офіційного опонента
Висновок експертизи щодо відсутності академічного плагіату