ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ ПАСПОРТНИХ ДАНИХ В СИСТЕМІ ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

«25» липня 2018 р. о 12.00 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.503.01
у Науково-дослідному інституті публічного права
за адресою: м. Київ, вул. Кірпи, 2 А
відбудеться прилюдний захист дисертації ПЕТРОВСЬКОГО ОЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА на тему: «ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ ПАСПОРТНИХ ДАНИХ В СИСТЕМІ ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Науковий керівник
кандидат юридичних наук
Міщук Інна Володимирівна,
Національний університет водного господарства та природокористування,
завідувач кафедри конституційного права та галузевих дисциплін

Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор,
Заслужений юрист України
Курило Володимир Іванович,
Національний університет біоресурсів і природокористування України,
завідувач кафедри адміністративного і фінансового права

кандидат юридичних наук
Дуліба Євгенія Володимирівна,
Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»,
доцент кафедри кримінального права і правосуддя

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Науково-дослідного інституту публічного права за адресою: м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2 А

Автореферат
Дисертація
Відгук офіційного опонента
Відгук офіційного опонента
Висновок експертизи щодо відсутності академічного плагіату