Виступ професора Валентина Галунька, щодо заснування громадської організації «Академія адміністративно-правових наук»

Нові політичні сили, які приходять до влади в нашій державі сповідують лібертаріанські цінності. Політику, на засадах яких з самого початку будується наукова діяльність Інституту публічного права на “Теорії економічно активних громадян”.
Згідно з якою держава має мінімально втручатися в економічну та іншу діяльність підприємців, а створити їм умови для того щоб їх кількість постійно зростала, їх засновники багатіли надаючи народу усе більше якісних і здешевлених послуг.
Цій проблематиці були присвячені багато наших праць, зокрема: фундаментально монографія “Людина і держава” упорядкування генеральної праці Фрідріх фон Гаєка “Шлях до рабства” виявлення і узагальнення чинників, які перешкоджають заснуванню нових виробничих підприємств в України.
Вчені Інституту є засновниками публічно-патріархальної теорії пенсійного забезпечення, реалізація якої дасть можливість вирішити більшість існуючих сьогодні соціальних та економічних проблем.
В умовах сьогодення вирішити проблеми українського народу самотужки неможливо жодній науковій установі.
Вченим необхідно об’єднувати зусилля.
І практично не формально ми  це вже здійснили. У написанні підручника “Адміністративне право України. Повний курс” прийняли участь майже 90 вчених з різних наукових установ, Вищів та майже усіх регіонів України. На цьому не треба спинятися.
Необхідно рухатися далі. Від неформальної до юридично оформленої співпраці.
Вітчизняний бізнес і вся бюджетна сфера, яка забезпечується за рахунок податків (митних зборів), які збираються з бізнесу спрямовані на ринок ЄС та інші розвинені країни. Наш бізнес в умовах конкурентної глобалізації починає виробляти продукцію європейської якості.
Відповідно і вітчизняна наука має бути глобалізована. Ми науковці повинні об’єднувати наші зусилля, знаходити свої наукові сектори конкурентоздатної наукової діяльності в глобальному науковому світі вузької спеціалізації.
Механізм українського наукового розвитку має опиратися на прискорений розвиток громадських і приватних інституцій, які мають функціонувати у взаємовигідній співпраці із суб’єктами господарювання суб’єктами публічної адміністрації, державними науковими установами та зарубіжними науковими організаціями.
Забезпечити науковий підйом вітчизняної науки на нових засадах не можливо на пустому місці. Його необхідно готувати десятиліттями.
Ми знаходимося на початковому етапі цього розвитку. Сьогодні ми будемо створювати Громадську організацію “Академію адміністративно-правових наук”, яка має безпосередньо започаткувати цей процес.
Основними завданнями Академії має стати:
по-перше, координація розвитку теорії і практики адміністративно-правових наук;
по-друге, захист усіх членів Академії від адміністративного тиску,  критичний аналіз і підтримка науковий теорій і розробок, які випереджують час, підтримка молодих вчених і турбота про літніх вчених;
по-трете, упровадження Європейських цінностей в адміністративне право України;
по-четверте, створення “Майданчика” для обговорення наукових спорів;
по-п’яте, проведення просвітницької діяльності у сфері адміністративно-правових наук;
по-шосте, здійснення навчання і атестації вищих наукових кадрів;
по-сьоме, сприяння розвитку  вітчизняної економіки, в першу чергу виробничого малого і середнього бізнесу.
Які чисельні проблеми ми будемо вирішувати:
– це залучення членів Академії як висококваліфікованих науковців для вирішення практичних прикладних розробок комерційного спрямування за кошти бізнесу, що створить теоретичний місток між теоретичною науковою і практикою.
– створенні нами специфічні громадсько-бізнес-публічні інститути, будуть акумулювати і об’єднувати кращі наукові кадри. Зробити так щоб у науку йшла молодь, щоб молоді науковці розкривавали свої таланти, а літні науковці мали забезпечену і поважну старість;
– ми будемо здійснювати наукові дослідження у тісній взаємодії з вченими інших країни;
– це буде здійснюватися шляхом збору, систематизації і уведення у практику наукової інфраструктури нових, і вже розроблених наукових знань при суворому дотримання права інтелектуальної власності;
– ми будемо визначити точки росту наукового і технологічного мислення, саме в надрах цього буде генеруватися нова наукова наука.
Отже, створення Академії та послідуючі заходи мають привести до розробки і виявлення корисної інформації і перетворення її на корисну для народу України та людства в цілому матерію. Консолідації наукових зусиль окремих вчених  і наукових організацій.
Шановні вчені не треба боятися треба рухатися вперед (створювати нове), адже гуманітарної аксіомою є те, що успіх будь якої суспільної інституції полягає не втому щоб не робити помилок, а в тому щоб шляхом об’єднаних зусиль активно діяти на перспективу, і швидко помилки виправляти. Переконаний що нам пощастить у цьому!