Академія адміністративно-правових наук. Матерія існування. По результатам засідання круглого столу: «Адміністративне право України Сучасний стан та перспективи розвитку» 30 травня 2019 р. / голова ред. кол. В. Галунько. Київ: Науково-дослідний інститут публічного права, 2019.

У публікації наведенні матеріали а також виписка із стенограми і рішення круглого столу: «Адміністративне право України Сучасний стан та перспективи розвитку» 30 травня 2019 р. в яких обґрунтовується створення Громадської організації “Академії адміністративно-правових наук”, метою діяльності якої не є одержання прибутку, а розвиток адміністративно-правових наук, впровадження теоретичних розробок у практику публічного адміністрування, популяризація публічно-правових досліджень, як засобів розвитку соціального прогресу та правого захисту членів майбутньої Академії
В. Галунько