Науково-дослідний інститут публічного права оголошує про набір на навчанння в аспірантуру 2019р.

ЕТАПИ

прийому до аспірантури Наукового дослідного інституту публічного права на 2019/2020 навчальний рік

 за галуззю знань/спеціальністю «Право»

Затверджено рішенням Вченої Ради НДІПП від 20.12.2017 р. Протокол № 12

Вся необхідна інформація за посиланням

 
Початок прийому заяв та документів
02 липня 2019 року
Закінчення прийому заяв та документів
14 вересня 2019 року
Проведення співбесід та вступних екзаменів
17 вересня – 27 вересня 2019 року
Іспит зі спеціальності
17 вересня 2019 року
Іспит з іноземної мови
19 вересня 2019 року
Презентація дослідницької пропозиції
20 вересня 2019 року
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб
до 27 вересня 2019 року
Початок навчання
01 жовтня 2019 року