Тел: +3 8(044) 228-10-31
Пошта: sipl@email.ua

Аспірантура та докторантура

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

ОГОЛОШУЄ

конкурсний прийом до аспірантури та докторантури на 2017/2018 навчальний рік

за науковою спеціальністю: 081 – Право

Прийом заяв та документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання проводяться в такі строки:

Початок прийому заяв та документів: до аспірантури з 01 квітня 2017 року; до докторантури з 01 червня 2017 року.

Закінчення прийому заяв та документів: до аспірантури та докторантури 19 вересня 2017 року.

Проведення співбесід та вступних екзаменів: до аспірантури та докторантури 20 вересня – 30 вересня 2017 року.

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб: до аспірантури та докторантури до 02 жовтня 2017 року.

Початок навчання: аспірантура та докторантура з 9 жовтня 2017 року.

Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії в НДІПП складаються з вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності); вступного іспиту з іноземної мови (англійської) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти; презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень.

Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їхніх дипломах магістра (спеціаліста), призначається додаткове вступне випробування з фаху.

Особи, які професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи у Науково-дослідному інституті публічного права, мають право здобувати науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) поза аспірантурою, шляхом прикріплення до наукових відділів.

Вартість навчання за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (за 1 рік навчання):

денна форма навчання:

  • для здобуття наукового ступеня – доктора наук – 14 000 грн.
  • для здобуття наукового ступеня – доктора філософії – 13 500 грн.

заочна форма навчання:

  • для здобуття наукового ступеня – доктора філософії – 10 500 грн.
  • проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук та її підготовку до захисту – 15 200 грн.

проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії та її підготовку до захисту – 12 000 грн.

Порядок роботи Приймальної комісії:

  • щодня, крім суботи та неділі, з 10.00 до 18.00
  • обідня перерва: з 13.00 до 14.00.

Прийом документів проводиться за адресою: 03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2  А,  каб 606

Контактний телефон: 044 228-1031

Відповідальна особа: Бериславська Оксана Михайлівна – моб. (093) 63-39-803

E-mail: sipl1@ukr.net

1. Положення про Приймальну комісію.

2. Правила прийому 2018

3. Правила прийому 2017

4. Ліцензія на провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні.

5. Програма вступного іспиту зі спеціальності 081 Право.

6. Програма додаткового фахового вступного іспиту зі спеціальності 081 Право.

7. Програма вступного іспиту з англійської мови

8. Розклад заліково-екзаменаційної сесії

9. Розклад занять аспірантів

10. Список зарахованих до аспірантури 2017

Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика