Тел: +3 8(044) 228-10-31
Пошта: siplasl2019@gmail.com

Аспірантура та докторантура

ЕТАПИ

прийому до аспірантури Наукового дослідного інституту публічного права на 2019/2020 навчальний рік

 за галуззю знань/спеціальністю «Право»

Затверджено рішенням Вченої Ради НДІПП від 20.12.2017 р. Протокол № 12

 

Початок прийому заяв та документів 02 липня 2019 року
Закінчення прийому заяв та документів 14 вересня 2019 року
Проведення співбесід та вступних екзаменів 17 вересня – 27 вересня 2019 року
Іспит зі спеціальності 17 вересня 2019 року
Іспит з іноземної мови 19 вересня 2019 року
Презентація дослідницької пропозиції 21 вересня 2019 року
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб до 28 вересня 2019 року
Початок навчання 01 жовтня 2019 року

 

ВИПИСКА ІЗ ПРАВИЛ ПРИЙОМУ

до аспірантури Науково-дослідного інституту публічного права

 на 2019/2020 навчальний рік

 за галуззю знань/спеціальністю «Право»

Затверджено рішенням Вченої Ради НДІПП від 20.12.2017 р. Протокол № 12

 

 1. Особи, які вступають до аспірантури НДІПП з метою підготовки і захисту дисертації повинні подати наступні документи:
 • Заяву на ім’я директора про допуск до складання вступних випробувань (Додаток 1)
 • Перелік документів (Додаток 2)
 • Список наукових праць (за відсутності опублікованих наукових праць – науково-дослідницька пропозиція) (Додаток 3)
 1. Після подання заяви і комплекту документів у встановлений строк відділ аспірантури і докторантури Науково-дослідного інституту публічного права надсилає Повідомлення про допуск до вступних випробувань (Додаток 4).
 2. Вступні випробування проводяться відповідно до розкладу і складаються з:
 • додаткового вступного випробування з фаху (для осіб, що мають вищу освіту з іншої спеціальності);
 • вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • вступного іспиту з іноземної мови (англійської) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;
 • презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень.
  1. За результатами вступних випробувань на підставі рішення приймальної комісії видається Наказ директора про зарахування до аспірантури (Додаток 5).
  1. Аспіранту надсилається Повідомлення про зарахування до аспірантури (Додаток 6).
  1. З аспірантом укладається Договір про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі Науково-дослідного інституту публічного права за рахунок коштів фізичної особи (Додаток 7 )
 1. Аспірант здійснює оплату за договором в установлений строк та приступає до навчання.

Вартість навчання за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (за 1 рік навчання):

денна форма навчання:

 • для здобуття наукового ступеня – доктора наук – 17 500 грн.
 • для здобуття наукового ступеня – доктора філософії – 13 500 грн.

заочна форма навчання:

 • для здобуття наукового ступеня – доктора філософії – 13 500 грн.
 • проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук та її підготовку до захисту – 17 500 грн.

проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії та її підготовку до захисту – 17 500 грн.

Порядок роботи Приймальної комісії:

 • щодня, крім суботи та неділі, з 10.00 до 18.00
 • обідня перерва: з 13.00 до 14.00.

Прийом документів проводиться за адресою: 03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2  А,  каб 606

Контактний телефон: 044 228-1031

Відповідальна особа: Сорока Лариса Володимирівна – моб. (095) 574-56-19

E-mail: sipl@ukr.net

1. Положення про Приймальну комісію.

2. Правила прийому 2019

3. Правила прийому 2017

4. Ліцензія на провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні.

5. Програма вступного іспиту зі спеціальності 081 Право.

6. Програма додаткового фахового вступного іспиту зі спеціальності 081 Право.

7. Програма вступного іспиту з англійської мови

Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика