Тел: +3 8(044) 228-10-31
Пошта: siplasl2019@gmail.com

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ

Дисертація РОМАН ВІКТОРІЇ ПАВЛІВНИ на тему: «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ», подана на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Науковий керівник
доктор юридичних наук
Чижмарь Катерина Іванівна,
Інститут права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України,

директор

Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор
Соболь Євген Юрійович,
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, завідувач кафедри державно-правових дисциплін
та адміністративного права

кандидат юридичних наук
Шкарупа Костянтин Вікторович,
Інститут кримінально-виконавчої служби,
старший науковий співробітник науково-дослідного центру з питань діяльності органів та установ Державної пенітенціарної служби України

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Науково-дослідного інституту публічного права за адресою: м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2 А

Автореферат
Дисертація
Відгук офіційного опонента
Відгук офіційного опонента
Висновок експертизи щодо відсутності академічного плагіату

Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика