На засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.503.01
у Науково-дослідному інституті публічного права
за адресою: м. Київ, вул. Кірпи, 2 А
відбудеться прилюдний захист дисертації РОЗСОХИ СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА на тему: «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОТРИМАННЯ ПРАВА НА ЗАЙНЯТТЯ НОТАРІАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Науковий керівник
доктор юридичних наук, доцент
Єщук Ольга Михайлівна,
Херсонський державний університет,
доцент кафедри адміністративного і господарського права та правоохоронної діяльності

Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, доцент
Світличний Олександр Петрович,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, професор кафедри цивільного та господарського права

кандидат юридичних наук
Савюк Марина Флорівна,
Міністерство юстиції України,
Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет»,
доцент кафедри кримінально-правових дисциплін

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Науково-дослідного інституту публічного права за адресою: м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2 А

Автореферат
Дисертація
Відгук офіційного опонента
Відгук офіційного опонента
Висновок експертизи щодо відсутності академічного плагіату

Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика