SUMMARY: Bandura S.O. Administrative and Legal Bases of Administrative Law of Ukraine and EU member states (Greece, Bulgaria, Spain, Romania): comparative legal analysis – Qualifying scientific work (manuscript).

SUMMARY: Bandura S.O. Administrative and Legal Bases of Administrative Law of Ukraine and EU member states (Greece, Bulgaria, Spain, Romania): comparative legal analysis. – Qualifying scientific work (manuscript). 

Дисертація БАНДУРИ СВІТЛАНИ ОЛЕГІВНИ
на тему: «Адміністративно-правові засади адміністративного права України та країн-учасниць ЄС (Греції, Болгарії, Іспанії, Румунії): порівняльно-правовий аналіз», подана на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Науковий керівник
кандидат юридичних наук, доцент
Губанова Тамара Олексіївна,
Приватний вищий навчальний заклад
«Фінансово-правовий коледж»,
директор

Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, доцент
Світличний Олександр Петрович,
Національний університет біоресурсів і природокористування України,
професор кафедри цивільного та господарського права
доктор юридичних наук, доцент

кандидат юридичних наук
Савюк Марина Флорівна,
Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет»,
доцент кафедри кримінально-правових дисциплін

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Науково-дослідного інституту публічного права за адресою: м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2 А

Автореферат
Дисертація
Відгук офіційгого опонента
Відгук офіційного опонента
Висновок експертизи щодо відсутності академічного плагіату

Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика