Tel: +3 8(044) 228-10-31
Email: siplasl2019@gmail.com

Дисертація ЗУБКО АРТЕМА ОЛЕКСАНДРОВИЧА на тему: «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕПАРТАМЕНТУ МІЖНАРОДНИХ СПОРІВ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ», подана на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Науковий керівник:
кандидат юридичних наук
Куркова Ксенія Миколаївна
Науково-дослідний інститут публічного права,
завідувач відділу науково-правових експертиз та законопроектних робіт

Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор
Кузьменко Оксана Володимирівна,
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, професор кафедри теорії та історії права

кандидат юридичних наук
Нікітін Володимир Вікторович,
Міністерство юстиції України,
начальник відділу розгляду звернень у сферах державної реєстрації

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Науково-дослідного інституту публічного права за адресою: м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2 А

Автореферат
Дисертація
Відгук офіційного опонента
Відгук офіційного опонента
Висновок експертизи щодо відсутності академічного плагіату

Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика