Tel: +3 8(044) 228-10-31
Email: siplasl2019@gmail.com

SUMMARY Fazekosh O. The administrative and legal Principles of Protection of the Rights and Freedoms of Lawyers in Ukraine. – Qualifying scientific work (manuscript).

Дисертація ФАЗЕКОША ОЛЕКСІЯ АНДРІЙОВИЧА на тему: «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ОСІБ АДВОКАТАМИ В УКРАЇНІ», подана на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Науковий керівник:
доктор юридичних наук, доцент
Чижмарь Катерина Іванівна,
Інститут права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України,
директор

Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, доцент
Світличний Олександр Петрович,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, професор кафедри цивільного та господарського права

кандидат юридичних наук
Савюк Марина Флорівна,
Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет», доцент кафедри кримінально-правових дисциплін

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Науково-дослідного інституту публічного права за адресою: м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2 А

Автореферат
Дисертація
Відгук офіційного опонента
Відгук офіційного опонента
Висновок експертизи щодо відсутності академічного плагіату

Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика