На засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.503.01
у Науково-дослідному інституті публічного права
за адресою: м. Київ, вул. Кірпи, 2 А
відбудеться прилюдний захист дисертації ДМИТРЕНКА РОМАНА МИКОЛАЙОВИЧА на тему: «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ УКРАЇНИ», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Науковий керівник
доктор юридичних наук, професор
Ковальська Віта Володимирівна,
Державний університет інфраструктури та технологій,
професор кафедри конституційного та адміністративного права

Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор
Бараш Євген Юхимович,
Інститут кримінально-виконавчої служби,
начальник

кандидат юридичних наук
Курко Олександр Миколайович,
Прокуратура Київської області,
прокурор відділу

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Науково-дослідного інституту публічного права за адресою: м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2 А

Автореферат
Дисертація
Відгук офіційного опонента
Відгук офіційного опонента
Висновок експертизи щодо відсутності академічного плагіату

Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика