На засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.503.01
у Науково-дослідному інституті публічного права
за адресою: м. Київ, вул. Кірпи, 2 А
відбудеться прилюдний захист дисертації МОЗГОВОГО ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА на тему: «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ МВС УКРАЇНИ», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Науковий керівник:
доктор юридичних наук, професор
Шатрава Сергій Олександрович,
Харківський національний університет внутрішніх справ,
професор кафедри адміністративної діяльності поліції.

Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор
Рябченко Олена Петрівна,
Університет державної фіскальної служби України,
начальник кафедри адміністративного права і процесу та
митної безпеки;

доктор юридичних наук, професор
Соболь Євген Юрійович,
Центральноукраїнський державний педагогічний
Університет імені Володимира Винниченка,
завідувач кафедри державно-правових дисциплін та
адміністративного права.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Науково-дослідного інституту публічного права за адресою: м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2 А

Автореферат
Дисертація
Відгук офіційного опонента
Відгук офіційного опонента
Висновок експертизи щодо відсутності академічного плагіату

Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика