На засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.503.01
у Науково-дослідному інституті публічного права
за адресою: м. Київ, вул. Кірпи, 2 А
відбудеться прилюдний захист дисертації СОЛОВ’Я ОЛЕКСІЯ МИКОЛАЙОВИЧА на тему: «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ  ШТАБНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Науковий керівник
кандидат юридичних наук, доцент
Пайда Юрій Юрійович,
Ужгородський національний університет,
доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права

Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор
Заросило Володимир Олексійович,
Міжрегіональна академія управління персоналом ,
завідувач кафедри управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяльності

кандидат юридичних наук
Орловська Ірина Григорівна,
Відкритий міжнародного університету розвитку людини «Україна»,
доцент кафедри конституційного права та теоретико-правових дисциплін

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Науково-дослідного інституту публічного права за адресою: м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2 А

Автореферат
Дисертація
Відгук офіційного опонента
Відгук офіційного опонента
Висновок експертизи щодо відсутності академічного плагіату

Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика