Tel: +3 8(044) 228-10-31
Email: siplasl2019@gmail.com

На засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.503.01
у Науково-дослідному інституті публічного права
за адресою: м. Київ, вул. Кірпи, 2 А
відбудеться прилюдний захист дисертації ЧЕРНИШОВА ДЕНИСА ВІКТОРОВИЧА на тему: «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Науковий керівник
доктор юридичних наук, професор,
Заслужений юрист України
Журавльов Дмитро Володимирович,
Інститут права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України,
перший заступник директора

Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор
Заросило Володимир Олексійович,
Міжрегіональна академія управління персоналом,
завідувач кафедри управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної
діяльності

кандидат юридичних наук
Орловська Ірина Григорівна,
Інститут права та суспільних відносин
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»,
доцент кафедри конституційного права та теоретико-правових дисциплін

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Науково-дослідного інституту публічного права за адресою: м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2 А

Автореферат
Дисертація
Відгук офіційного опонента
Відгук офіційного опонента
Висновок експертизи щодо відсутності академічного плагіату

Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика